Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4: Vẽ hai đường thẳng vuông góc - Vẽ hai đường thẳng song song

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4: Vẽ hai đường thẳng vuông góc - Vẽ hai đường thẳng song song là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Lời giải bài tập Toán 4 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4.

Hướng dẫn giải bài VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 52, 53)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 52/SGK Toán 4)

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4:

Đáp án:

Các em có thể vẽ như sau:

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4:

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 53/SGK Toán 4)

Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4:

Đáp án:

Từ đỉnh A các em kẻ đoạn thẳng vuông góc BC cắt BC tại 1 điểm. Điểm đó là điểm H.

Các em có kết quả như sau:

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4:

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 53/SGK Toán 4)

Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4:

Hãy vẽ đường thẳng đi qua E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhật đó.

Đáp án:

Các em dùng ê kê để vẽ và có kết quả như sau:

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4:

Các hình chữ nhật có ở hình bên là: AEGD, EBCG, ABCD

Hướng dẫn giải bài VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 53, 54)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 53/SGK Toán 4)

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4:

Đáp án:

Các em vẽ như sau:

Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với CD.
  • Dùng ê ke vẽ đường thẳng AB đi qua M và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng AB song song với đường thẳng CD.

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 53/SGK Toán 4)

Cho tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C. hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

Đáp án:

Ta có hình vẽ như sau:

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4

Trong tứ giác ADCB có:

  • Cặp cạnh AD và BC song song với nhau
  • Cặp cạnh AB và DC song song với nhau

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 54/SGK Toán 4)

Cho tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại E.

b) Dùng ê kê kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không?

Đáp án:

Các em dùng ê kê để vẽ và kiểm tra, có kết quả như sau:

Giải bài tập trang 52, 53, 54 SGK Toán 4

Ta thấy góc đỉnh E của tứ giác BEDA là góc vuông.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 4: Luyện tập hình học

Đánh giá bài viết
125 30.886
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm