Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép cộng

7 4.156

Giải bài tập Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép cộng

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1: Luyện tập số 0 trong phép cộng với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập số 0 trong phép cộng. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép cộng (bài 1, 2, 3, 4 trang 52/SGK Toán 1)

Giải bài tập Toán lớp 1 trang 52 Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

0 + 1 =      0 + 2 =       0 + 3 =        0 + 4 =

1 + 1 =      1 + 2 =       1 + 3 =        1 + 4 =

2 + 1 =      2 + 2 =      2 + 3 =

3 + 1 =      3 + 2 =

4 + 1 =

Hướng dẫn giải

0 + 1 = 1        0 + 2 = 2      0 + 3 = 3        0 + 4 = 4

1 + 1 = 2        1 + 2 = 3      1 + 3 = 4        1 + 4 = 5

2 + 1 = 3        2 + 2 = 4       2 + 3 = 5

3 + 1 = 4        3 + 2 = 5

4 + 1 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

1 + 2 =       1 + 3 =       1 + 4 =         0 + 5 =

2 + 1 =       3 + 1 =        4 + 1 =        5 + 0 =

Hướng dẫn giải bài tập Toán 1

1 + 2 = 3      1 + 3 = 4       1 + 4 = 5         0 + 5 = 5

2 + 1 = 3      3 + 1 = 4        4 + 1 = 5         5 + 0 = 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu <, >, =

2... 2 + 3        5... 5 + 0         2 + 3... 4 + 0

5... 2 + 1        0 + 3 ... 4         1 + 0 ... 0 + 1

Hướng dẫn giải

2 < 2 + 3        5 = 5 + 0         2 + 3... 4 + 0

5 > 2 + 1        0 + 3 < 4         1 + 0 = 0 + 1

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết kết quả phép cộng

 Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 53 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
7 4.156
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm