Giải bài tập trang 52 SGK Toán 3: Luyện tập bài toán giải bằng hai phép tính

Giải bài tập Toán 3: Luyện tập bài toán giải bằng hai phép tính

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 3: Luyện tập bài toán giải bằng hai phép tính là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 3, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3: Bài toán giải bằng hai phép tính

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán 3: Bảng nhân 8 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài: Luyện tập Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô?

Hướng dẫn giải

Cách 1:

Lúc đầu số ô tô còn lại là:

45 – 18 = 27 (ô tô)

Lúc sau số ô tô còn lại là:

27 – 17 = 10 (ô tô)

Cách 2:

Cả hai lần số ô tô rời bến là:

18 + 17 = 35 (ô tô)

Số ô tô còn lại là:

45 – 35 = 10 (ô tô)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi 1/6 số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn giải

Số thỏ bác An đã bán là:

48 : 6 = 8 (con thỏ)

Số thỏ còn lại là:

48 – 8 = 40 (con thỏ).

Đáp số: 40 con thỏ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 3

Có thể nêu bài toán như sau:

Lớp 3A có số học sinh giỏi là 14 bạn, có số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi 8 bạn. Hỏi tổng số học sinh giỏi và khá của lớp 3A là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Số học sinh khá của lớp 3A là:

14 + 8 = 22 (bạn)

Tổng số hoc sinh giỏi và khá của lớp 3A là:

14 + 22 = 36 (bạn).

Đáp số: 36 (bạn).

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính (theo mẫu).

Mẫu: gấp 15 lên 3 lần, rồi cộng với 47

15 × 3 = 45; 45 + 47 = 92

a) Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25;

b) Giảm 56 đi 7 lần; rồi bớt đi 5;

c) Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 37.

Hướng dẫn giải

a) 12 × 6 = 72; 72 – 25 = 47

b) 56 : 7 = 8; 8 – 5 = 3

c) 42 : 6 = 7; 7 + 37 = 44.

Đánh giá bài viết
56 9.729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm