Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5: Phép trừ số thập phân

164 65.108

 Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5: Phép trừ số thập phân với lời giải chi tiết rõ ràng tương ứng với từng bài tập SGK Toán 5. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp học sinh ôn tập cách thực hiện trừ hai số thập phân, đồng thời giúp các em rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo. 

Lý thuyết Phép trừ 2 số thập phân

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán lớp 5 tập 1: Phép trừ số thập phân

Câu 1: Tính

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 72,1 – 30,4

b) 5,12 + 0,68

c) 69 – 7,85

Câu 3: Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường. Sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kg đường?

>> Tham khảo chi tiết bài tập: Bài tập Toán lớp 5: Phép trừ số thập phân

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính

a) 42,7

b) 37,46

c) 31,554

Câu 2: Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5

Câu 3:

Người ta lấy ra tất cả: 10,5 + 8 = 18,5 (kg đường)

Trong thung còn lại: 28,75 – 18,5 = 10,25 (kg đường)

Đáp số: 10,25 kg đường

Các bạn có thể luyện tập các dạng bài tập Vở bài tập: Giải vở bài tập Toán 5 bài 52: Trừ hai số thập phân

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán lớp 5 tập 1: Luyện tập

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 68,72 – 29,91

b) 52,37 – 8,64

c) 72,5 – 30,26

d) 60 – 12,45

Câu 2: Tìm x

a) x + 4,32 = 8,67

b) 6,85 + x = 10,29

c) x – 3,64 = 5,86

d) 7,9 – x = 2,5

Câu 3: Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2 kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu kg?

Câu 4: Tính rồi so sánh giá trị của a -b và a – (b + c)

a

b

c

a-b-c

a-(b+c)

8,9

2,3

3,5

 

 

12,38

4,3

2,08

 

 

16,72

8,4

3,6

 

 

b) Tính bằng hai cách:

8,3 – 1,4 – 3,6

18,64 – (6,24 + 10,5)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5

Câu 2: Tìm x

a) x + 4,32 = 8,67
x = 8,67 – 4,32
x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29
x = 10,29 – 6,85
x = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86
x = 5,86 + 3,64
x = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5
x = 7,9 – 2,5
x = 5,4

Câu 3

Ta có:

Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5

Quả thứ hai cân nặng: 4,8 – 1,2 = 3,6 kg

Cả hai quả đầu cân nặng: 4,8 + 3,6 = 8,4 kg

Quả thứ ba nặng: 14,5 – 8,4 = 6,1 kg

Đáp số: 6,1 kg

Câu 4: a)

a

b

c

a-b-c

a-(b+c)

8,9

2,3

3,5

8,9 - 2,3 - 3,5=3,1

8,9 - (2,3 +3,5) = 3,1

12,38

4,3

2,08

12,38 - 4,3 - 2,08 = 6

12,38 - (4,3 + 2,08) = 6

16,72

8,4

3,6

16,72 - 8,4 -3,6 = 4,72

16,72 - ( 8,4 +3,6) = 4,72

Ta thấy giá trị của a - b - c và a - (b + c) bằng nhau

b) Cách 1: 

8,3 - 1,4 - 3,6 = (8,3 - 1,4) - 3,6        18,64 - (6,24 + 10,5) = 18,64 - 16,74

           = 6,9 - 3,6                              = 1,9

           = 3,3

Cách 2: 

8,3 - 1,4 - 3,6 = 8,3 - (1,4 + 3,6)       18,64 - (6,24 + 10,5) = 18,64 - 6,24 - 10,5

           = 8,3 - 5                              = 12,4 - 10,5

           = 3,3                                 = 1,9

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân

Đánh giá bài viết
164 65.108
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm