Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - Luyện tập

Giải bài tập Toán 3

Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - Luyện tập với lời giải hay chi tiết giúp các em học sinh biết cách thực hiện nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số; kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán một phép tính.

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán 3: Bảng nhân 8 - Luyện tập

Giải bài tập Toán 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (bài 1, 2, 3, 4 trang 55)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 437 × 2 b) 319 × 3

205 × 4 171 × 5

Hướng dẫn giải

a) 437 × 2 = 874 b) 319 × 3 = 957

205 × 4 = 820 171 × 5 = 855

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải

Số người chở được trên 3 chuyến bay là:

116 × 3 = 348 (người)

Đáp số: 348 người

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tìm x

a) x : 7 = 101 b) x : 6 = 107

Hướng dẫn giải

a) x : 7 = 101

x = 101 × 7

x = 707

b) x : 6 = 107

x = 107 × 6

x = 642

Hướng dẫn giải bài Luyện tập nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 3 trang 56)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền số vào ô trống

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

Tích

Hướng dẫn giải

Thừa số

423

210

105

241

170

Thừa số

2

3

8

4

5

Tích

846

630

840

964

850

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm x:

a) x : 3 = 212 b) x : 5 = 141

Hướng dẫn giải

a) x: 3 = 212

x = 212 × 3

x = 636

b) x : 5 = 141

x = 141 × 5

x = 705

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mỗi hộp có 120 gói mì. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu gói mì?

Hướng dẫn giải

Số gói mì có trong 4 hộp là:

120 × 4 = 480 (gói)

Đáp số: 480 giờ

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 lít, người ta đã lấy ra 185l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số lít dầu có trong 3 thùng là

125 × 3 = 375 (l)

Số lít dầu còn lại là:

375 – 185 = 190 (l)

Đáp số: 190 (lít)

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết (theo mẫu)

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 × 3 = 18

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

Hướng dẫn giải

Số đã cho

6

12

24

Gấp 3 lần

6 × 3 = 18

12 × 3 = 36

24 × 3 = 72

Giảm 3 lần

6 : 3 = 2

12 : 3 = 4

24 : 3 = 8

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 57, 58 SGK Toán 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - Luyện tập

Đánh giá bài viết
24 5.451
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm