Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân

243 64.050

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay bài tập Toán 5 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán lớp 5 tập 1

Câu 1: Tính

a) 605,26 + 217,3

b) 800,06 + 384,48

c) 16,39 + 5,25 – 10,3

Câu 2: Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

b) 42,37 – 28,73 – 11,27

Câu 4: Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36 km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25 km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1.5 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km?

Câu 5: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm số đó.

>> Tham khảo chi tiết bài tập: Bài tập Toán lớp 5: Phép trừ số thập phân

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN 5:

Câu 1: Tính

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5

Câu 2: Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

x – 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 – 2,7

x = 10,9

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,45 + 6,98 + 7,55 = (12,45 + 7,55) + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

b) 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)

= 42,37 – 40

= 2,37

Câu 4:

Tóm tắt:

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5

Giờ thứ hai người đó đi được: 13,25 – 1,5 = 11,75 km

Hai giờ đầu người đó đi được: 13,25 + 11,75 = 25 km

Giờ thứ ba người đó đi được: 36 – 25 = 11 km

Đáp số: 11 km

Câu 5:

Tóm tắt:

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3

Đáp số: 2,5; 2,2 và 3,3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 56 SGK Toán 5: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Đánh giá bài viết
243 64.050
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm