Giải bài tập trang 56 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 4: Luyện tập chung là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Lời giải bài tập Toán 4 này bao gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4.

Hướng dẫn giải bài LUYỆN TẬP CHUNG (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 56)

Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 56 SGK Toán 4

Đặt tính rồi tính:

a) 386259 + 260837 b) 528946 + 73529

726485 – 452936 435260 – 92753

Đáp án:

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 4

Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 56 SGK Toán 4

a) 6257 + 989 + 743 b) 5798 + 322 +4678

Đáp án:

a) 6257 + 989 + 743 = 6257 + 743 + 989

= 7000 + 989

= 7989

b) 5798 + 322 +4678 = 5798 + 5000

= 10798

Tham khảo thêm:

Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 56 SGK Toán 4

Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ)

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 4

a) Hình vuông BIHC có cạnh bằng bao nhiêu xăng – ti – mét?

b) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD.

Đáp án:

a) Hình vuông ABCD có cạnh BC = 3cm nên hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm

b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH

c) Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật AIHD là:

(6 + 3) × 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18 cm

Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 56 SGK Toán 4

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Đáp án:

Tóm tắt

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 4

Hai lần chiều rộng của hình chữ nhật là:

16 – 4 = 12 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

12 : 2 = 6 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

6 + 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

10 × 6 = 60 (cm2)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 58 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép nhân

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
232 38.666
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm