Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2: 33 - 5

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2: 33 - 5

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2: 33 - 5 giúp các em học sinh nắm chắc được cách thực phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số. Đồng thời củng cố cách tìm số hạng của phép cộng, tìm số bị trừ trong phép trừ.

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 2: 13 trừ đi một số 13 - 5

Hướng dẫn giải bài 33 - 5 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 58)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 43 và 5; b) 93 và 9; c) 33 và 6.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x:

a) x + 6 = 33;

b) 8 + x = 43;

c) x – 5 = 53.

Hướng dẫn giải

a) x + 6 = 33; b) 8 + x = 43; c) x – 5 = 53.

x = 33 – 6 x = 43 – 8 x = 53 + 5

x = 27 x = 35 x = 58

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Có nhiều cách để vẽ, chẳng hạn:

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2: 53 - 15

Đánh giá bài viết
3 2.327
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm