Giải bài tập trang 58 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép nhân

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép nhân

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép nhân với lời giải chi tiết rõ ràng. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh biết cách nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân, vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để tính toán. Để học tốt môn Toán lớp 4, mời các bạn cùng tham khảo lời giải bài tập chúng tôi cung cấp mà không cần sách giải Toán 4.

Hướng dẫn giải bài TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 58)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

7 × 5 và 5 × 7.

Ta có: 7 × 5 = 35

5 × 7 = 35

Vậy: 7 × 5 = 5 × 7.

Giải bài tập Toán 4 trang 58 bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 4

Đáp án: Các em điền số vào ô trống như sau

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 4

BÀI 2. Tính: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 58/SGK Toán 4)

a) 1357 ×5 b) 40263 × 7 c) 23109 × 8

7 × 853 5 × 1326 9 × 1427

Đáp án: Các em tính như sau

a) 1357 × 5 = 6785 b) 40263 × 7 = 281841

7 × 853 = 853 × 7 = 5971 5 × 1326 = 1326 × 5 = 6630

c) 23109 × 8 = 184872

9 × 1427 = 1427 × 9 = 12843

BÀI 3. Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 58/SGK Toán 4)

a) 4 × 2145 b) (3 + 2) × 1087

c) 3964 × 6 d) (2100 + 45) × 4

e) 10287 × 5 g) (4 + 2) × (3000 + 964)

Đáp án: Các em tính và so sánh như sau

(a) 4 × 2145 = (2100 + 45) × 4 (d)

(c) 3964 × 6 = (4 + 2) × (3000 + 964) (g)

(e) 10287 × 5 = (3 + 2) × 10287 (b)

BÀI 4. Số? (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 58/SGK Toán 4)

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 4

Đánh giá bài viết
88 23.842
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm