Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán 5: Nhân một số thập phân với một số thập phân

126 19.410

Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán 5: Nhân một số thập phân với một số thập phân với lời giải chi tiết rõ ràng. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh nắm chắc được những kiến thức căn bản của bài học như quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân và tính chất giao hoán của phép nhân hai số thập phân môn Toán lớp 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Lý thuyết Nhân một số thập phân với một số thập phân

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán lớp 5 tập 1

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 25,8 × 1,5           b) 16,25 × 6,7

c) 0,24 × 4,7           d) 7,826 × 4,5

Câu 2:

a) Tính rồi so sánh giá trị của a × b và b × a

a

b

a×b

b×a

2,36

4,2

 

 

3,05

2,7

 

 

 b) Viết ngay kết quả tính

4,34 × 3,6 = 15,624            9,04 × 16 = 144,64

3,6 × 4,34 = ...               16 × 9,04 = ...

Câu 3: Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặt tính rồi tính

Câu 2:

a) Tính rồi so sánh giá trị của a × b và b × a

a

b

a×b

b×a

2,36

4,2

2,36 × 4,2 = 9,912

4,2 × 2,36 = 9,912

3,05

2,7

3,05 × 2,7 = 8,235

2,7 × 3,05 = 8,235

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân. Ta có:

3,6 × 4,34 = 15,624           16 × 9,04 = 144,64

Câu 3:

Chu vi vườn cây là: (15,62 + 8,4) × 2= 48,04 m

Diện tích vườn cây là:

15,62 × 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04 m và 131,208 (m2)

Hướng dẫn giải bài tập Luyện tập trang 60 SGK Toán lớp 5 tập 1

Câu 1: Tính nhẩm

579,8 × 0,1           38,7 × 0,1                6,7 × 0,1

805,13 × 0,01         67,19 × 0,01              3,5 × 0,01

362,5 × 0,001         20,25 × 0,01              5,6 × 0,01

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông

1000ha         125ha        12,5ha         3,2ha

Câu 3: Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu km?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính nhẩm

57,98         3,87          0,67

8,0513        0,6719         0,035

0,3625       0,02025        0,0056

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông

1000ha = 10km2            125ha = 1,25km2

12,5ha = 0,125km          2 3,2ha = 0,0032km2

Câu 3:

Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là

19,8 × 1 000 000 = 19 800 000 (cm) hay 198 km

Đáp số: 198 km

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép nhân

Đánh giá bài viết
126 19.410
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm