Giải bài tập trang 6 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 6 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 6 SGK Toán 2: Luyện tập với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán các số trong phạm vi 100, số hạng - tổng. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 6)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

 Giải bài tập trang 6 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Kết quả lần lượt là: 76, 79, 69, 67, 79

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

50 + 10 + 20 =         60 + 20 + 10 =         40 + 10 + 10 =

50 + 30 =             60 + 30 =               40 + 20 =

Hướng dẫn giải

50 + 10 + 20 = 80         60 + 20 + 10 = 90            40 + 10 + 10 = 60

50 + 30 = 80             60 + 30 = 90                 40 + 20 = 60

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 43 và 25;       b) 20 và 68;         c) 5 và 21

Hướng dẫn giải

Kết quả lần lượt là: 68, 88, 36

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

Hướng dẫn giải

Số học sinh đang ở trong thư viện là:

25 + 32 = 57 (học sinh)

Đáp số: 57 học sinh.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

 Giải bài tập trang 6 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Điền số 5

Điền số 3

Điền số 8 và 7

Điền số 3 và 5

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 7 SGK Toán 2: Đề - xi - mét 

Đánh giá bài viết
9 2.255
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm