Giải bài tập trang 60 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

1 2.117

Lời giải bài tập trang 60 SGK Toán 1

Giải bài tập SGK Toán 1 trang 60: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5 với lời giải đầy đủ chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập trong phạm vi phép trừ 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 60 SGK Toán 1: Luyện tập Phép trừ trong phạm vi 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

 Giải bài tập trang 60 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 60 SGK Toán 1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

5 - 1 - 1 =         4 - 1 - 1 =           3 - 1 - 1 =

5 - 1 - 2 =          5 - 2 - 1 =          5 - 2 - 2 =

Hướng dẫn giải

5 - 1 - 1 = 3            4 - 1 - 1 = 2          3 - 1 - 1 = 1

5 - 1 - 2 = 2            5 - 2 - 1 = 2          5 - 2 - 2 = 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu <, >, =

5 - 3...2          5 - 4....2         5 - 1....3

5 - 3...3          5 - 4....1         5 - 4....0

Hướng dẫn giải

5 - 3 = 2        5 - 4 < 2           5 - 1 > 3

5 - 3 < 3        5 - 4 = 1           5 - 4 > 0

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp

 Giải bài tập trang 60 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 60 SGK Toán 1

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Số?

5 - 1 = 4 +….

5 - 1 = 4 + 0

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 61 SGK Toán 1: Số 0 trong phép trừ 

Đánh giá bài viết
1 2.117
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm