Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 3: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn - Luyện tập

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 3:

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 3: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh có kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và giải bài toán cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán 3: Bảng chia 8 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 61)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé

Số bé bằng một phần mấy số lớn

8

2

4

1/4

6

3

10

2

Hướng dẫn giải

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé

Số bé bằng một phần mấy số lớn

8

2

4

1/4

6

3

2

1/2

10

2

5

1/5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

Hướng dẫn giải

Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên một số lần là:

24 : 6 = 4 (lần).

Vậy số sách ngăn trên bằng 1/4 lần

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số ô vuông màu đen bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng.

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Có 1 ô vuông màu đen, 5 ô vuông màu trắng

Ta có: 5 : 1 = 5 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng 1/5 lần số ô vuông màu trắng

Có 2 ô vuông màu đen, 6 ô vuông màu trắng

Ta có: 6 : 2 = 3 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng 1/3 lần số ô vuông màu trắng

Có 2 ô vuông màu đen, 4 ô vuông màu trắng

Ta có: 4 : 2 = 2 (lần)

Vậy số ô vuông màu đen bằng 1/2 lần số ô vuông màu trắng.

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải vở bài tập Toán 3 bài 59: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 62)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết vào ô trống theo mẫu:

Số lớn

12

18

32

35

70

Số bé

3

6

4

7

7

Số lớn gấp mấy lần số bé

4

Số bé bằng một phần mấy số lớn

1/4

Hướng dẫn giải

Số lớn

12

18

32

35

70

Số bé

3

6

4

7

7

Số lớn gấp mấy lần số bé

4

3

8

5

10

Số bé bằng một phần mấy số lớn

1/4

1/3

1/8

1/5

1/10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Hướng dẫn giải

Số con bò là:

7 + 28 = 335 (con)

Số con bò gấp số con trâu một số lần là:

35 : 7 = 5 (lần)

Vậy số trâu bằng 1/5 số bò.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đàn vịt có 48 con, trong đó có 1/8 số vịt đang bơi ở dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt?

Hướng dẫn giải

Số con vịt đang bơi dưới ao là:

48 : 8 = 6 (con)

Số con vịt ở trên bờ là:

48 : 6 = 42 (con).

Đáp số: 42 con

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Xếp 4 hình tam giác thành hình sau (xem hình vẽ)

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 3: Bảng nhân 9 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
43 12.325
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm