Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép nhân

286 76.579

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép nhân là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 59, 60 SGK Toán 5: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Hướng dẫn giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán lớp 5 tập 1: Luyện tập chung 1

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 375,86 + 29,05         b) 80,475 – 26,827         c) 48,16 × 3,4

Câu 2: Tính nhẩm

a) 78,29 × 10           b) 265,307 × 100            c) 0,68 × 10

  78,29 × 0,1            265,307 × 0,01              0,68 × 0,1

Câu 3: Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Câu 4:

a)Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) × c và a × c + b × c

a

b

c

 (a+b) × c

a × c + b × c

2,4

3,8

1,2

 

 

6,5

2,7

0,8

 

 

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3                  7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,2

>> Tham khảo chi tiết: Bài tập Toán lớp 5: Phép nhân số thập phân

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5

Câu 2: Tính nhẩm

a) 782,9         b) 26530,7            c) 6,8

  7,829          2,65307              0,068

Câu 3:

Mua 3,5 kg đường thì hết:

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5

Câu 4: a) Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) × c và a × c + b × c

a

b

c

 (a+b) × c

a × c + b × c

2,4

3,8

1,2

(2,4 + 3,8) × 1,2 = 7,44

2,4 × 1,2 + 3,8 × 1,2 = 7,44

6,5

2,7

0,8

(6,5 + 2,7) × 0,8 = 7,36

6,5 × 0,8 + 2,7 × 0,8 = 7,36

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3 = 9,3 × (6,7 + 3,3)

= 9,3 × 10

= 93

7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,2 = (7,8 + 2,2) × 0,35

= 10 × 0,35

= 3,5

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 62 SGK Toán lớp 5 tập 1: Luyện tập chung 2

Câu 1: Tính

a) 375,84 – 95,69 + 36,78

b) 7,7 + 7,3 × 7,4

Câu 2: Tính bằng hai cách:

a) (6,75 + 3,25) × 4,2

b) (9,6 – 4,2) × 3,6

Câu 3: a) Tính bằng cách thuận tiện nhất

0,12 × 400                      4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 × x = 5,4                    9,8 × x = 6,2 × 9,8

Câu 4: Mua 4m vải phải trả 60 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải cùng loại phải trả hơn bao nhiêu tiền?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính

a) 375,84 – 95,69 + 36,78 = 280,15 + 36,78

= 316,93

b) 7,7 + 7,3 × 7,4 = 7,7 + 54,02

= 61,72

Câu 2: Tính bằng hai cách:

a) (6,75 + 3,25) × 4,2

Cách 1: .... = 10 × 4,2 = 42

Cách 2: .... = 6,75 × 4,2 + 3,25 × 4,2

= 28,35 + 13,65

= 42

b) (9,6 – 4,2) × 3,6

Cách 1: .... = 5,4 × 3,6

= 19,44

Cách 2: ... = 9,6 × 3,6 – 4,2 × 3,6

= 34,56 – 15,12

= 19,44

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất

0,12 × 400 = 0,12 × 100 × 4

= 12 × 4

= 48

4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5 = 4,7 × (5,5 – 4,5)

= 4,7 × 1

= 4,7

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

x = 1 (Vì 5,4 × 1 = 5,4)

x = 6,2

Câu 4

Giá 1m vải là: 60 000 : 4 = 15 000 (đồng)

Giá 6,8 m vải là: 15 000 × 6,8 = 102 000 (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn là: 102 000 – 60 000 = 42 000 (đồng)

Đáp số: 42 000 (đồng)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 64, 65 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Đánh giá bài viết
286 76.579
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm