Giải bài tập trang 61 SGK Toán 1: Số 0 trong phép trừ

1 1.873

Lời giải bài tập trang 61 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 1: Số 0 trong phép trừ với lời giải đầy đủ chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập số 0 trong phép trừ. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 61 SGK Toán 1: Số 0 trong phép trừ (bài 1, 2, 3 trang 61/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

1 - 0 =         1 - 1 =         5 - 1 =

2 - 0 =         2 - 2 =         5 - 2 =

3 - 0 =         3 - 3 =         5 - 3 =

4 - 0 =         4 - 4 =         5 - 4 =

5 - 0 =         5 - 5 =         5 - 5 =

Hướng dẫn giải

1 - 0 = 1        1 - 1 = 0             5 - 1 = 4

2 - 0 = 2        2 - 2 = 0             5 - 2 = 3

3 - 0 = 3        3 - 3 = 0               5 - 3 = 2

4 - 0 = 4       4 - 4 = 0              5 - 4 = 1

5 - 0 = 5       5 - 5 = 0               5 - 5 = 1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

4 + 1 =          2 + 0 =            3 + 0 =

4 + 0 =          2 - 2 =            3 - 3 =

4 - 0 =          2 - 0 =            0 + 3 =

Hướng dẫn giải

4 + 1 =          2 + 0 =          3 + 0 =

4 + 0 =         2 - 2 =           3 - 3 =

4 - 0 =          2 - 0 =           0 + 3 =

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

 Giải bài tập trang 61 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 61 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép trừ

Đánh giá bài viết
1 1.873
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm