Giải bài tập trang 62 SGK Toán 4: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 4: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các bạn học sinh nhanh chóng nắm được cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0, cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải Toán 4 này.

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 4: Tính chất kết hợp của phép nhân

Hướng dẫn giải bài Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 tập 1 trang 62)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

1324 × 20 = ?

1324 × 20 = 1324 × (2 × 10)

= (1324 × 2) × 10

= 2648 × 10

= 26480

Nhân 1324 với 2 được 2648, viết 2648.

Viết thêm một chữ số vào bên phải 2648 được 26480.

BÀI 1. Đặt tính rồi tính: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 62/SGK Toán 4)

a) 1342 × 40; b) 13546 × 30; c) 5642 × 200.

Đáp án: Các em tính như sau:

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 4

BÀI 2. Tính (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 62/SGK Toán 4)

a) 1326 × 300 b) 3450 × 20 c) 1450 × 800

Đáp án:

a) 1326 × 300 = 397800 b) 3450 × 20 = 69000

c) 1450 × 800 = 1160000

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 62/SGK Toán 4):

Một bao gạo cân nặng là 50 kg. Một bao ngô can nặng 60 kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo và ngô?

Đáp án:

Ô tô chở số gạo là:

50 × 30 = 1500 (kg)

Ô tô chở số ngô là:

60 × 40 = 2400 (kg)

Ô tô chở tất cả số gạo và ngô là:

1500 + 2400 = 3900 (kg)

Đáp số: 3900 (kg) gạo và ngô

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 62/SGK Toán 4)

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó.

Đáp án:

Chiều dài của tấm kính hình chữ nhật:

30 × 2 = 60 (cm)

Diện tích của tấm kính:

60 × 30 = 1800 (cm2)

Đáp số: 1800 cm2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 4: Đề-xi-mét vuông

Đánh giá bài viết
251 29.629
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm