Giải bài tập trang 64, 65 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

256 68.447

Giải bài tập trang 64, 65 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 64, 65 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh biết cách thực hiện chia một số thập phân cho một số tự nhiên, cách giải bài toán có liên quan đến chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK. 

Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép nhân

Giải bài tập SGK Toán 5 chi tiết

Hướng dẫn giải bài tập trang 64 SGK Toán lớp 5 tập 1: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 5,28 : 4                 b) 95,2 : 6,8

c) 0,36 : 9                d) 75,52 : 32

Câu 2: Tìm x

a) x × 3 = 8,4                  b) 5 × x = 0,25

Câu 3: Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặt tính rồi tính

 

Giải bài tập trang 64, 65 SGK Toán 5

Câu 2: Tìm x

a) x × 3 = 8,4

x = 8,4 : 3

x = 2,8

b) 5 × x = 0,25

x = 0,25 : 5

x = 0,05

Câu 3

Trung bình mỗi giờ người đó đi được:

126,54 : 3 = 42,18 km

Đáp số: 42,18 km

Hướng dẫn giải bài tập trang 64, 65 SGK Toán lớp 5 tập 1: Luyện tập Chia một số thập phân với một số tự nhiên

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 67,2 : 7              b) 3,44 : 4

c) 42,7 : 7              d) 46,827 : 9

Câu 2:

Giải bài tập trang 64, 65 SGK Toán 5

Trong phép chia này thương là 1,24. Số dư là 0,12

b) Tìm số dư của phép chia sau

Giải bài tập trang 64, 65 SGK Toán 5

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a) 26,5 : 25              b) 12,24 : 20

Câu 4: Có 8 bao gạo cân nặng 243,2 kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg?

>> Tham khảo chi tiết bài tập: Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân (tiếp theo)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặt tính rồi tính

Cách làm:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Cụ thể:

Giải bài tập trang 64, 65 SGK Toán 5

Câu 2:

Cách giải: 

Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư để tìm số dư của phép chia.

 

Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư ta được 14

Vậy số dư là 0,14

Câu 3:

Giải bài tập trang 64, 65 SGK Toán 5

Câu 4:

Cách 1: Mỗi bao cân nặng: 243,2 : 8 = 30,4 (kg)

12 bao cân nặng: 30,4 × 12 = 364,8 (kg)

Cách 2: 12 bao cân nặng: 243,2 × 12 : 8 = 364,8 (kg)

Đáp số: 364,8 (kg)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 66 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Đánh giá bài viết
256 68.447
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm