Giải bài tập trang 65 SGK Toán 4: Mét vuông

148 36.007

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 4: Mét vuông với lời giải chi tiết, phù hợp với chương trình SGK. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh biết được biểu tượng về đơn vị đo diện tích mét vuông; cách đọc, viết và so sánh các số đo diện tích theo đơn vị đo mét vuông, cách giải một số bài toán có liên quan đến cm2, dm2, m2.

Hướng dẫn giải bài Mét vuông (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 65)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 4

Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: mét vuông.

Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m.

Mét vuông viết tắt là m2

Ta thấy hình vuông 1m2 gồm 100 hình vuông 1dm2.

1m2 = 100dm2

BÀI 1. Viết theo mẫu: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 65/SGK Toán 4)

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990 m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông

 

 

1980 m2

 

8600 dm2

Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

 

Đáp án:

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990 m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông

2005 m2

Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông

1980 m2

Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông

8600 dm2

Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

28911 cm2

BÀI 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 65/SGK Toán 4)

1 (m2) = ...(dm2)                 400 (dm2) = ... (m2)

100 (dm2) = ... (m2)              2110 (m2) = ... (dm2)

1 (m2) = ... (cm2)                15 (m2) = ... (cm2)

10000 (cm2) = ... (m2)            10 (dm2) 2 (cm2) = ... (cm2)

Đáp án:

1 (m2) = 100 (dm2)             400 (dm2) = 4 (m2)

100 (dm2) = 1 (m2)            2110 (m2) = 211000 (dm2)

1 (m2) = 10000 (cm2)           15 (m2) = 150000 (cm2)

10000 (cm2) = 1 (m2)          10 (dm2) 2 (cm2) = 1002 (cm2)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 65/SGK Toán 4)

Để lát nền một căn phòng người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh là 30 cm. Hỏi căn phòng có diện tích bao nhiêu mét vuông. Biết rằng diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Đáp án:

Diện tích của một viên gạch lát nền là:

30 × 30 = 900 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

900 × 200 = 180000 (cm2)

180000 cm2 = 18 m2

Đáp số: 18 m2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 65/SGK Toán 4)

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 4

Đáp án:

Có thể cắt hoặc chia hình đã cho thành hình chữ nhật như sau:

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 4

Diện tích hình chữ nhật H1 là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật H2 là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật H3 là:

5 – 3 = 2 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật H3 là:

15 × 2 = 30 (cm2)

Diện tích của miếng bìa là:

12 + 18 + 30 = 60 (cm2)

Đáp số: 60 (cm2)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 66, 67 SGK Toán 4: Nhân một số với một tổng

Đánh giá bài viết
148 36.007
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm