Giải bài tập trang 66 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…

190 36.380

Giải bài tập Toán 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay bài tập toán 5 tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Ôn tập lý thuyết: Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,.. ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,... chữ số.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 66 SGK Toán lớp 5 tập 1

Câu 1: Tính nhẩm

a) 43,2 : 10        0,65 : 10        432,9 : 100         13,96 : 1000

b) 23,7 : 10         2,07 : 10        2,33 : 100          999,8 : 1000

Câu 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính

a) 12,9 : 10 và 12,9 × 0,1            b) 123,4 : 100 và 123,4 × 0,01

c) 5,7 : 10 và 5,7 × 0,1              d) 87,6 : 100 và 87,6 × 0,01

Câu 3: Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn gạo?

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN 5

Câu 1: Tính nhẩm

a) 4,32        0,065        4,329        0,01396

b) 2,37        0,207        0,0233       0,9998

Câu 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính

a) 12,9 : 10 = 12,9 × 0,1= 1,29

b) 123,4 : 100 = 123,4 × 0,01 = 1,234

c) 5,7 : 10 = 5,7 × 0,1 = 0,57

d) 87,6 : 100 = 87,6 × 0,01 = 0,876

Câu 3:

Cách 1: Số gạo đã lấy ra là: 537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là: 537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)

Cách 2: Phân số chỉ số gạo còn lại là:

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 5

Số tấn gạo còn lại là:

(537,25 × 9) :10 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 tấn

Đánh giá bài viết
190 36.380
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm