Giải bài tập trang 67, 68 SGK Toán 4: Nhân một số với một hiệu

115 31.658

Giải bài tập trang 67, 68 SGK Toán 4: Nhân một số với một hiệu

Giải bài tập trang 67, 68 SGK Toán 4: Nhân một số với một hiệu với lời giải chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 4. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách thực hiện phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số; cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.

Hướng dẫn giải bài Nhân Một Số Với Một Hiệu (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 67- 68)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

3 × (7 – 5) và 3 × 7 – 3 × 5

Ta có: 3 × (7 – 5) = 3 × 2 = 6

3 × 7 – 3 × 5 = 21 – 15 = 6

Vậy: 3 × (7 – 5) và 3 × 7 – 3 × 5

Lời giải bài tập Toán 4 bài Nhân một số với một hiệu

BÀI 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 67/SGK Toán 4)

Giải bài tập trang 67, 68 SGK Toán 4

Đáp án: Các em viết như sau:

Giải bài tập trang 67, 68 SGK Toán 4

BÀI 2. Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 68/SGK Toán 4)

Mẫu: 26 × 9 = 26 × (10 – 1)

= 26 × 10 – 26 × 1= 260 – 26 = 234

a) 47 × 9                    b) 138 × 9

24 × 99                       123 × 99

Đáp án:

a) 47 × 9 = 47 × (10 – 1)

= 47 × 10 – 47 × 1

= 470 – 47 = 423

24 × 99 = 24 × (100 – 1)

= 24 × 100 – 24 × 1

= 2400 – 24 = 2376

b) 138 × 9 = 138 × (10 – 1)

= 138 × 10 – 138 × 1

= 1380 – 138 = 1242

123 × 99 = 123 × (100 – 1)

= 123 × 100 – 123 × 1

= 12300 – 123 = 12177

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 68/SGK Toán 4)

Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả trứng. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Đáp án:

Số quả trứng còn lại của cửa hàng là:

175 × (40 – 10) = 5250 (quả trứng)

Đáp số: 5250 quả trứng

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 68/SGK Toán 4)

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(7 – 5) × 3 và 7 × 3 – 5 × 3

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một hiệu với một số.

Đáp án:

Ta có

(7 – 5) × 3 = 2 × 3 = 6

7 × 3 – 5 × 3 = 21 – 15 = 6

Vậy hai biểu thức đã cho có giá trị bằng nhau, hay:

(7 – 5) × 3 = 7 × 3 – 5 × 3

Khi nhân một hiệu với một số ta có thể lần lượt nhân số bị trừ, số trừ với số đó rồi trừ hai kết quả cho nhau.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 4: Nhân với số có hai chữ số - Luyện tập

Đánh giá bài viết
115 31.658
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm