Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

141 67.194

Giải bài tập Toán 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 5 trang 68 này sẽ giúp các em nắm chắc được quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân, cách thực hiện được phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương là số thập phân.

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Ôn tập lý thuyết

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

  • Viết dấu phẩy vào bên phải số thương
  • Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp
  • Nếu còn dư nưa ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể làm như thế mãi mãi

Xem thêmLý thuyết Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 tập 1 trang 68:

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 12 : 5           b) 15: 8

  23 : 4             75 : 12

  882 : 36            81 : 4

Câu 2: May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Câu 3: Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số thập phân

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5

Câu 2:

May 1 bộ quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m vải)

May 6 bộ quần áo hết: 2,8 × 6 = 16,8 (m vải)

Đáp số: 16,8 m vải

Câu 3: Viết các phân số dưới dạng phân số thập phân

Ta có:

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập tập trang 68 SGK Toán lớp 5 tập 1: Luyện tập Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên

Câu 1: Tính

a) 5,9 : 2 + 13,06            b) 35,04 : 4 – 6,87

c) 167 : 25 : 4              d) 8,76 × 4 : 8

Câu 2: Tính rồi so sánh kết quả tính

a) 8,3 × 0,4 và 8,3 × 10 : 25

b) 4,2 × 1,5 và 4,2 × 10 : 8

c) 0,24 × 2,5 và 0,24 × 10 : 4

Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

Câu 4: Trong 2 giờ xe máy đi được 93 km. Trong hai giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN 5

Câu 1: Tính

a) 5,9 : 2 + 13,06 = 2,95 + 13,06

= 16,01

b) 35,04 : 4 – 6,87 = 8,76 – 6,87

= 1,89

c) 167 : 25 : 4 = 6,68 : 4

= 1,67

d) 8,76 × 4 : 8 = 35,04 : 8

= 4,38

Câu 2: Tính rồi so sánh kết quả tính

a) 8,3 × 0,4 = 8,3 × 10 : 25 = 3,32

b) 4,2 × 1,5 = 4,2 × 10 : 8 = 5,25

c) 0,24 × 2,5 = 0,24 × 10 : 4 = 0,6

Câu 3:

Chiều rộng của mảnh vườn là:

24 × 2/5 = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6) × 2 = 67,2 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 × 9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: 67,2(m) và 230,4(m2)

Câu 4:

Mỗi giờ xe máy đi được: 93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được: 103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy: 51,5 – 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5 km

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 70 SGK Toán 5: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Luyện tập

Đánh giá bài viết
141 67.194
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm