Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 2: Bảng trừ - Luyện tập

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 2: Bảng trừ - Luyện tập

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 2: Bảng trừ - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được kiến thức cơ bản về bảng trừ đồng thời vận dụng bảng cộng trừ để làm tính và giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 2: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Bảng trừ (bài 1, 2 SGK Toán lớp 2 trang 69)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

11 – 2 = 12 – 3 = 13 – 4 =

11 – 3 = 12 – 4 = 13 – 5 =

11 – 4 = 12 – 5 = 13 – 6 =

11 – 5 = 12 – 6 = 13 – 7 =

11 – 6 = 12 – 7 = 13 – 8 =

11 – 7 = 12 – 8 = 13 – 9 =

11 – 8 = 12 – 9 =

11 – 9 =

Hướng dẫn giải

11 – 2 = 9 12 – 3 = 9 13 – 4 = 9

11 – 3 = 8 12 – 4 = 8 13 – 5 = 8

11 – 4 = 7 12 – 5 = 7 13 – 6 = 7

11 – 5 = 6 12 – 6 = 6 13 – 7 = 6

11 – 6 = 5 12 – 7 = 5 13 – 8 = 5

11 – 7 = 4 12 – 8 = 4 13 – 9 = 4

11 – 8 = 3 12 – 9 = 3

11 – 9 = 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK

Tính:

5 + 6 – 8 = 9 + 8 – 9 = 3 + 9 – 6 =

8 + 4 – 5 = 6 + 9 – 8 = 7 + 7 – 9 =

Hướng dẫn giải

5 + 6 – 8 = 3 9 + 8 – 9 = 8 3 + 9 – 6 = 6

8 + 4 – 5 = 7 6 + 9 – 8 = 7 7 + 7 – 9 = 5

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bảng trừ (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 70)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

18 – 9 = 16 – 8 = 14 – 7 = 17 – 9 =

17 – 8 = 15 – 7 = 13 – 6 = 12 – 8 =

16 – 7 = 14 – 6 = 12 – 5 = 16 – 6 =

15 – 6 = 13 – 5 = 11 – 4 = 14 – 5 =

12 – 3 = 12 – 4 = 10 – 3 = 11 – 3 =

Hướng dẫn giải

18 – 9 = 9 16 – 8 = 8 14 – 7 = 7 17 – 9 = 8

17 – 8 = 9 15 – 7 = 8 13 – 6 = 7 12 – 8 = 4

16 – 7 = 9 14 – 6 = 8 12 – 5 = 7 16 – 6 = 10

15 – 6 = 9 13 – 5 = 8 11 – 4 = 7 14 – 5 = 9

12 – 3 = 9 12 – 4 = 8 10 – 3 = 7 11 – 3 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 – 8; 57 – 9; 63 – 5;

b) 72 – 34; 81 – 45; 94 – 36.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x:

a) x + 7 = 21; b) 8 + x = 42; c) x – 15 = 15.

Hướng dẫn giải

a) x + 7 = 21; b) 8 + x = 42; c) x – 15 = 15.

x = 21 – 7 x = 42 – 8 x = 15 + 15

x = 14 x = 34 x = 30

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Hướng dẫn giải

Số kg thùng bé có là

45 – 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 2

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét?

A. Khoảng 7cm C. Khoảng 9cm

B. Khoảng 8cm D. Khoảng 10cm.

Hướng dẫn giải

Khoanh vào C.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2: 100 trừ đi một số

Đánh giá bài viết
2 1.760
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm