Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2: 100 trừ đi một số

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2: 100 trừ đi một số

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2: 100 trừ đi một số giúp các em học sinh hiểu được cách thực hiện phép tính trừ dạng 100 trừ đi dạng có một chữ số hay hai chữ số, cách tính nhẩm, tính viết, các bài toán liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 2: Bảng trừ - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài 100 trừ đi một số (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 71)

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2

  • 0 không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
  • 3 thêm 1 bằng 4, 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
  • 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2

  • 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
  • 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 1.
  • 1 trừ 1 bằng 0 viết 0.

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

100 – 20 =

100 – 70 =

100 – 40 =

100 – 10 =

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

100 – 20 = 8

100 – 70 = 30

100 – 40 = 60

100 – 10 = 90

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp sữa?

Hướng dẫn giải

Số hộp sữa buổi chiều cửa hàng bán được là:

100 – 24 = 76 (hộp sữa)

Đáp số: 76 hộp sữa.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 72 SGK Toán 2: Tìm số trừ

Đánh giá bài viết
1 1.458
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm