Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 4: Nhân với số có ba chữ số

112 34.629

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 4: 

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 4: Nhân với số có ba chữ số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết theo SGK. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp học sinh biết được cách nhân với số có ba chữ số, cách nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong phép nhân với số có ba chữ số và thực hiện được phép nhân này.

Lý thuyết Nhân với số có ba chữ số

Hướng dẫn giải bài Nhân Với Số Có Ba Chữ Số (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp 4 trang 72, 73)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT

164 × 123 = ?

a) Ta có thể tính như sau:

164 × 123 = 164 × (100 + 20 + 3)

= 164 × 100 + 164 × 20 + 164 × 3

= 16400 + 3280 + 492

= 20172

b)

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 4

c) Trong cách tính trên:

  • 492 gọi là tích riêng thứ nhất.
  • 328 gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột (so với tích riêng thứ nhất) vì đây là 328 chục, viết đầy đủ là 3280.
  • 164 gọi là tích riêng thứ 3. Tích riêng thứ ba được viết lùi sang bên trái hai cột (so với tích riêng thứ nhất) vì đây là 164 trăm, viết đầy đủ là 16400.

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 73/SGK Toán 4)

a) 248 × 321      b) 1163 × 125         c) 3124 × 213

Đáp án: Các em tính như sau:

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 4

BÀI 2. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 73/SGK Toán 4)

a

262

262

263

b

130

131

131

a × b

 

 

 

Đáp án: Ta có:

a

262

262

263

b

130

131

131

a × b

34060

34322

34453

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 73/SGK Toán 4)

Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m.

Đáp án:

Diện tích của mảnh vườn là:

125 × 125 = 15625 (m2)

Đáp số: 15625 (m2)

Hướng dẫn giải bài Nhân Với Số Có Ba Chữ Số (Tiếp Theo) (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 73)

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 73/SGK Toán 4)

a) 523 × 305         b) 308 × 563         c) 1309 × 202

Đáp án: Các em tính như sau:

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 4

BÀI 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 73/SGK Toán 4)

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 4

Đáp án: Ta có: Ô thứ nhất ghi S, ô thứ hai ghi S, ô thứ ba ghi Đ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 73/SGK Toán 4)

Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Đáp án:

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong một ngày là:

104 × 375 = 39000 (g)

39000 (g) = 39 (kg)

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

39 × 10 = 390 (kg)

Đáp số: 390 kg

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 74 SGK Toán 4: Luyện tập nhân với số có ba chữ số

Đánh giá bài viết
112 34.629
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm