Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép chia

317 113.540

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép chia

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép chia là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hay bài tập Toán 5 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 tập 1 bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang 72)

Câu 1: Tính

a) 400 + 50 + 0,07

b) 30 + 0,5 + 0,04

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5

Câu 2: Điền dấu '>','<' hoặc '='

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5

Câu 3: Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương

a) 6,251 :7           b) 33,14 : 58           c) 375,23 : 69

Câu 4: Tìm x

a) 0,8 × x = 1,2 × 10              b) 210 : x = 14,92 – 6,52

c) 25 : x = 16 : 10                d) 6,2 × x = 43,18 + 18.82

>> Tham khảo chi tiết bài tập: Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN 5 TRANG 72

Câu 1: Tính

a) 400 + 50 + 0,07 =450,07

b) 30 + 0,5 + 0,04 = 30,54

c) 100 + 7 + 8/10 = 107,08

d) 35 + 5/10 + 3/100 = 35,53

Câu 2: Điền dấu '>','<' hoặc '='

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5

Câu 3: Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5

a) Số dư: 0,21         b) Số dư: 0,08                  c) Số dư: 0,56

Câu 4: Tìm x

a) 0,8 × x = 1,2 × 10
0,8 × x = 12
x = 12 : 0,8
x = 15

b) 210 : x = 14,92 – 6,52
210 : x = 8,67
x = 210 : 8,67
x = 24,22

c) 25 : x = 16 : 10
25 : x = 1,6
x = 25 :1,6
x = 15,625

d) 6,2 × x = 43,18 + 18.82
6,2 × x = 62
x = 62 : 6,2
x = 10

>> Tham khảo: Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 5: Chia một số thập phân cho một số thập phân - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 73)

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 266,22 : 34              b) 483 : 35

c) 91,08 : 3,6              d) 3 : 6,25

Câu 2: Tính

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32               b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 3: Một động cơ mỗi giờ chay hết 0,5 lít dầu. Hỏi có 120 lít dầu thì động cơ đó chạy được bao nhiêu giờ?

Câu 4: Tìm x

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5                  b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) x × 12,5 = 6 × 2,5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5

Câu 2: Tính

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32 = 55,2 : 2,4 – 18,32
= 23 – 18,32
= 4,68

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32 = 8,64 : 4,8 + 6,32
= 1,8 + 6,32
= 8,12

Câu 3:

Tóm tắt:

1 giờ: 0,5 lít

?: 120 lít

Giải:

Với 120 lít dầu có thể chạy trong:

120 : 0,5 = 240 (giờ)

Đáp số: 240 giờ

Câu 4: Tìm x

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5
x – 1,27 = 3
x = 3 + 1,27
x = 4,27

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5
x + 18,7 = 20,2
x = 20,2 – 18,7
x = 1,5

c) x × 12,5 = 6 × 2,5
x × 12,5 = 15
x = 15 : 12,5
x = 1,2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 75, 76 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập

Ngoài giải bài tập Toán 5, VnDoc mời bạn tham khảo thêm các bài viết khác cùng lớp 5:

Đánh giá bài viết
317 113.540
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm