Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia

10 8.198

Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia

Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia với hướng dẫn và đáp án giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh cách nhận biết và sử dụng bảng nhân, bảng chia cách áp dụng bảng nhân, bảng chia trong làm tính, giải toán.

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài Giới thiệu bảng nhân (bài 1, 2, 3 trang 74/SGK)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Dùng bảng nhân tìm số thích hợp

Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Thừa số

2

 

2

7

7

 

10

 

 

Thừa số

4

4

 

8

 

8

9

9

10

Tích

 

8

8

 

56

56

 

90

90

Hướng dẫn giải

Thừa số

2

2

2

7

7

7

10

10

9

Thừa số

4

4

4

8

8

8

9

9

10

Tích

8

8

8

56

56

56

90

90

90

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Trong hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được 8 huy chương vàng, số huy chương bạc nhiều gấp 3 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương?

Hướng dẫn giải

C1

Số huy chương bạc là:

8 × 3 = 24 (huy chương)

Tổng số huy chương là:

8 + 24 = 32 (huy chương)

C2

Biểu thị số huy chương vàng là 1 phần, số huy chương bạc là 3 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 ( phần)

Tổng số huy chương là:

8 × 4 = 32 (huy chương)

Hướng dẫn giải bài Giới thiệu bảng chia (bài 1, 2, 3, 4 trang 75,76/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Dùng bảng chia tìm số thích hợp

Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia

Hướng dẫn giải

Điền lần lượt các số: 7, 4, 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số bị chia

16

45

24

 

72

 

81

56

54

Số chia

4

5

 

7

9

9

 

7

 

Thương

 

 

6

3

 

8

9

 

9

Hướng dẫn giải

Số bị chia

16

45

24

21

72

72

81

56

54

Số chia

4

5

4

7

9

9

9

7

6

Thương

4

9

6

3

8

8

9

8

9

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Minh có một quyển truyện dày 132 trang. Minh đã đọc được 1/4 quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Hướng dẫn giải

Số trang sách Minh đã đọc là:

132 : 4 = 33 (trang)

Số trang sách Minh còn phải đọc nữa là:

132 – 33 = 99 (trang)

Đáp số: 99 trang

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia

Hãy xếp thành hình chữ nhật

Hướng dẫn giải

Có thể xếp hình như sau:

 Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3: Luyện tập

Ngoài hướng dẫn giải bài tập Toán 3, chúng tôi còn cung cấp lời giải vở bài tập toán lớp 3 nhằm giúp các em học sinh học tốt hơn. Mời các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
10 8.198
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm