Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tạp trang 74 SGK Toán 2: Luyện tập là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 72 SGK Toán 2: Tìm số trừ

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 74)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

12 – 7 = 11 – 8 = 14 – 9 = 16 – 8 =

14 – 7 = 13 – 8 = 15 – 9 = 17 – 8 =

16 – 7 = 15 – 8 = 17 – 9 = 18 – 9 =

Hướng dẫn giải

12 – 7 = 5 11 – 8 = 3 14 – 9 = 5 16 – 8 = 8

14 – 7 = 7 13 – 8 = 5 15 – 9 = 6 17 – 8 = 9

16 – 7 = 9 15 – 8 = 7 17 – 9 = 8 18 – 9 = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x:

a) 32 – x = 18

b) 20 – x = 2

c) x – 17 = 25

Hướng dẫn giải

a) 32 – x = 18

x = 32 – 18

x = 14

b) 20 – x = 2

x = 20 – 2

x = 18

c) x – 17 = 25

x = 17 + 25

x = 42

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Vẽ đoạn thẳng:

a) Đi qua hai điểm M, N.

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2

b) Đi qua điểm O

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2

c) Đi qua 2 trong 2 điểm A, B, C

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2

b) Hướng dẫn: Nên chấm 1 điểm khác điểm O, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O và P.

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2

c) Có thể chọn tùy ý hai trong ba điểm vẽ đường thẳng, chẳng hạn:

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 75 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
3 2.382
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm