Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3: Luyện tập

30 16.342

Giải bài tập Toán 3 trang 76, 77: Luyện tập

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3: Luyện tập là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 3. Lời giải hay bài tập Toán 3 này tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3.

Giải bài tập trang 74, 75, 76 SGK Toán 3: Giới thiệu bảng nhân - Bảng chia

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77/SGK)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 213 × 3;            b) 374 × 2;              c) 208 × 4

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3

  • 9 chia 4 được 2, viết 2
  • 2 nhân 2 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1
  • Hạ 4, được 14; 14 chia 4 được 3, viết 3. 3 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2
  • Hạ 8, được 28, 28 chia 4 được 7, viết 7. 7 nhân 4 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0

396 : 3           630 : 7          457 : 4            724 : 6

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB (xem hình vẽ). Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

C1

Quãng đường BC dài:

172 × 4 = 688 (m)

Quãng đường AC dài:

172 + 688 = 860 (m)

C2

Coi quãng đường AB là 1 phần thì quãng đường BC gồm 4 phần như thế:

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Quãng đường AC dài:

172 × 5 = 860 (m).

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Người ta đã làm được 1/5 kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

Hướng dẫn giải

Số chiếc áo len đã dệt là:

450 : 5 = 90 (chiếc áo)

Số chiếc áo len còn lại phải dệt là:

450 – 90 = 360 (chiếc áo)

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc ABCDE, KMNPQ

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

3 + 4 + 3 + 4 = 14 (cm)

Độ dài đường gấp khúc KMNPQ là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

Hoặc 3 × 4 = 12 (cm)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Ngoài hướng dẫn giải bài tập Toán 3, chúng tôi còn cung cấp lời giải vở bài tập toán lớp 3 nhằm giúp các em học sinh học tốt hơn. Mời các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
30 16.342
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm