Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3: Luyện tập chung

37 12.683

Giải bài tập Toán 3 trang 77, 78: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3: Luyện tập chung là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 3. Lời giải bài tập Toán 3 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3.

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK trang 77)

Số

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

 

4

 

Tích

 

972

 

600

Hướng dẫn giải

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

324

4

150

Tích

972

972

600

600

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 684 : 6;     845 : 7;       c) 630 : 9;    d) 842 : 4

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán 1/9 số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

Hướng dẫn giải

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

36 : 9 = 4 (máy bơm)

Số máy bơm còn lại là:

36 – 4 = 32 (máy bơm)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Số

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

 

 

 

 

 

Gấp 4 lần

 

 

 

 

 

Bớt 4 đơn vị

 

 

 

 

 

Giảm 4 lần

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

12

16

24

60

8

Gấp 4 lần

32

48

80

224

16

Bớt 4 đơn vị

4

8

16

52

0

Giảm 4 lần

2

3

5

14

1

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông? Góc không vuông?

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đồng hồ A có hai kim tạo thành góc vuông.

Đồng hồ B có hai kim tạo thành góc không vuông.

Đồng hồ C có hai kim tạo thành góc không vuông.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức

Đánh giá bài viết
37 12.683
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm