Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4: Chia cho số có một chữ số - Luyện tập

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4: Chia cho số có một chữ số - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu cách chia cho số có một chữ số, kĩ năng thực hiện phép chia cho số có một chữ số. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 76 SGK Toán 4: Phép chia - Chia một tổng cho một số

Giải vở bài tập Toán 4 chi tiết

Hướng dẫn giải bài Phép chia – Chia cho số có một chữ số (bài 1, 2, 3 trang 77/SGK Toán 4)

Lý thuyết Chia cho số có một chữ số

128472 : 6 = ?

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

12 chia 6 được 2, viết 2; 2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.

Hạ 8; 8 chia 6 được 1, viết 1; 1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.

Hạ 4, được 24; 24 chia 6 được 4, viết 4; 4 nhân 6 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0 viết 0.

Hạ 7; 7 chia 6 được 1, viết 1; 1 nhân 6 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1 viết 1.

Hạ 2, được 12; 12 chia 6 được 2, viết 2; 2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 77/SGK Toán 4)

a) 278157 : 3 b) 158735 : 3

304968 : 4 475908 : 5

408090 : 5 301849 : 7

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 77/SGK Toán 4)

Người ta đổ đều 128610l xăng vào 6 bể. Hỏi bể đó có bao nhiêu lít xăng?

Đáp án:

Số lít xăng ở mỗi bể là:

128610 : 6 = 21435 (l)

Đáp số: 21435l xăng

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 77 SGK Toán 4)

Người ta xếp 187259 cái áo vào hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhát bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Đáp án:

Thực hiện phép chia ta có:

187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy có thể xếp được nhiều nhất 3406 hộp và còn thừa 2 cái áo

Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 cái áo.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bài 1, 2, 3, 4 trang 78/SGK Toán 4)

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 78/SGK Toán 4)

a) 67494 : 7 b) 359361 : 9

42789 : 5 238057 : 8

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 78/SGK Toán 4)

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42506 và 18472 b) 137895 và 85287

Đáp án:

a) Hai lần số bé là:

42506 – 18472 = 24034

Số bé là: 24034 : 2 = 12017

Số lớn là: 12017 + 18472 = 30489

Đáp số: Số bé: 12017; số lớn: 30489

b) Hai lần số bé là:

137895 – 85287 = 52608 = 52608

Số bé là: 52608 : 2 = 26304

Số lớn là: 26304 + 85287 = 111591

Đáp số: Số bé: 26304; số lớn: 111591

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 78 SGK Toán 4)

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Đáp án:

Số toa xe chở hàng là:

3 + 6 = 9 (to)

Số hàng do 3 toa chở là:

14580 × 3 = 43740 (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

13275 × 6 = 79650 (kg)

Số hàng do 9 toa xe chở là:

43740 + 79650 =123390 (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

123390 : 9 = 13710 (kg)

Đáp số: 13710 kg

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 78 SGK Toán 4)

Tính bằng hai cách:

a) (33164 + 28528) : 4 b) (403494 – 16415) : 7

Đáp án:

a) (33164 + 28528) : 4 = ?

Cách 1: (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423

Cách 2: (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28525 : 4 = 8291 + 7132

= 15423

b) (403494 – 16415) : 7 = ?

Cách 1: (403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297

Cách 2: (403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7

= 57642 – 2345 = 55297

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 4: Chia một số cho một tích

Đánh giá bài viết
211 47.801
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm