Giải bài tập trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp)

190 60.334

Giải bài tập Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập

Giải bài tập trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp) giúp các em học sinh bổ sung kỹ năng giải và trình bày bài giải dạng toán về tỉ số phần trăm. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải bài tập Toán 5 trang 77 này.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 bài Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo (bài 1, 2, 3 SGK trang 77)

Câu 1: Một lớp có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75% còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó?

Câu 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau 1 tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

Câu 3: Một xưởng may dùng hết 345 m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu m?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Cách 1: Số học sinh 10 tuổi là:

32 × 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Cách 2: So với số học sinh cả lớp thì số học sinh 11 tuổi bằng:

100% – 75% = 25%

Số học sinh 11 tuổi là

32 × 25 : 100 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Câu 2

Tiền lãi sau một tháng là:

5 000 000 × 0,5 : 100 = 25 000 (đồng)

Cả tiền gửi lẫn tiền lãi suất sau một tháng là:

5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)

Đáp số: 5 025 000 đồng

Câu 3:

Số vải may áo chiếm số phần trăm là:

100% – 40% = 60%

Số vải dùng để may áo là:

345 : 100 × 60 = 207 (m)

Đáp số: 207 m vải

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 77)

Câu 1:

a) Tìm 15% của 320 kg

b) Tìm 24% của 235 mét vuông

c) Tìm 0,4% của 350

Câu 2: Một người bán 120 kg gạo, trong đó có 35 % gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhêu phần trăm gạo nếp?

Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15 m. Người ta dành 20% diện tích đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất để làm nhà.

Câu 4: Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

>> Tham khảo: Giải bài tập trang 75, 76 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a) Tìm 15% của 320 kg: 320 × 15 : 100 = 48 (kg)

b) Tìm 24% của 235 mét vuông: 235 × 24 : 100 = 56,4 (mét vuông)

c) Tìm 0,4% của 350: 350 × 0,4 : 100 = 1,4

Câu 2:

Số gạo nếp người đó đã bán là:

120 × 35 : 100 = 42 (kg)

Đáp số: 42 kg gạo nếp

Câu 3

Diện tích mảnh đất là:

18 × 15 = 270 (m2)

Diện tích đất để làm nhà là:

270 × 20 : 100 = 54 (m2)

Câu 4:

1% của 1200 cây là: 1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây trong vườn là: 12 × 5 = 60 (cây)

10% số cây trong vườn là: 12 × 10 = 120 (cây)

20% số cây trong vườn là: 12 × 20 = 240 (cây)

25 % số cây trong vườn là: 12 × 25 = 300 (cây)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp theo)

Ngoài các lời giải hay cho bài tập sách giáo khoa Toán 5, VnDoc.com còn cung cấp hướng dẫn giải vở bài tập Toán 5. Mời các bạn tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo cách giải các dạng toán về tỉ số phần trămbài tập luyện tập về tỉ số phần trăm hay đề thi học kì 1 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài giải bài tập Toán 5, VnDoc mời bạn tham khảo thêm các bài viết khác cùng lớp 5:

Đánh giá bài viết
190 60.334
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm