Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp theo)

239 58.957

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyên tập (tiếp theo) được VnDoc sưu tầm và chọn lọc. Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại kỹ năng giải và trình bày bài giải dạng toán về tỉ số phần trăm. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải hay bài tập Toán lớp 5 dưới đây.

Giải bài tập trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp)

Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm. Tìm giá trị phần trăm một số

Hướng dẫn giải bài Giải toán về tỉ số phần trăm (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 78)

Câu 1: Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

Câu 2: Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Câu 3: Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a) 10% số gạo trong kho

b) 25% số gạo trong kho

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Trường Vạn Thịnh có:

552 : 92 × 100 = 600 (học sinh)

Đáp số: 600 học sinh

Câu 2

Tổng sản phẩm của xưởng đó là:

732 : 91,5 × 100 = 800 (sản phẩm)

Đáp số: 800 sản phẩm

Câu 3:

a) Số gạo trong kho là: 5 x 100 : 10 = 50 (tấn gạo)

b) 25% số gạo trong kho: 5 x 100 : 25 = 20 (tấn gạo)

Đáp số: a) 50 tấn;

b) 20 tấn gạo

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 79)

Câu 1:

a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42.

b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm?

Câu 2:

a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó lãi 15%. Tính số tiền lãi.

Câu 3:

a) Tìm một số, biết 30% của số đó là 72

b) Một cửa hàng bán được 420 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a) 37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

b) So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

Câu 2:

a) 97 × 30% : 100 = 29,1

b) Số tiền lãi là: 6 000 000 × 15 : 100 = 900 000 (đồng)

Đáp số: 900 000 đồng

Câu 3:

a) Số đó là: 72 × 100 : 30 = 240

b) Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:

420 × 100 : 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn gạo

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo cách giải các dạng toán về tỉ số phần trămbài tập luyện tập về tỉ số phần trăm hay đề thi học kì 1 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
239 58.957
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm