Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyên tập (tiếp theo) được VnDoc sưu tầm và chọn lọc. Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại kỹ năng giải và trình bày bài giải dạng toán về tỉ số phần trăm. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải hay bài tập Toán lớp 5 dưới đây.

Hướng dẫn giải bài Giải toán về tỉ số phần trăm (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 78)

Giải Toán lớp 5 tập 1 Bài 1 trang 78 SGK Toán 5

Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải

Đây là bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.

Theo đề bài, 92% số học sinh của trường Vạn Thịnh là 552 em . Để tìm số học sinh trường Vạn Thịnh ta có thể lấy 552 chia cho 92 rồi nhân với 100 hoặc lấy 552 nhân với 100 rồi chia cho 92.

Đáp án

Tóm tắt:

552 học sinh : 92% số học sinh toàn trường

Trường có:... học sinh?

Giải:

Trường Vạn Thịnh có:

552 : 92 × 100 = 600 (học sinh)

Đáp số: 600 học sinh

Giải Toán lớp 5 tập 1 Bài 2 trang 78 SGK Toán 5

Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Phương pháp giải

Đây là bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.

Theo đề bài, 91,5% tổng số sản phẩm là 732 sản phẩm . Để tìm tổng số sản phẩm ta có thể lấy 732 chia cho 91,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 732 nhân với 100 rồi chia cho 91,5.

Đáp án

Tổng sản phẩm của xưởng đó là:

732 : 91,5 × 100 = 800 (sản phẩm)

Đáp số: 800 sản phẩm

Giải Toán lớp 5 tập 1 Bài 3 trang 78 SGK Toán 5

Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

a) 10% số gạo trong kho

b) 25% số gạo trong kho

Đáp án

a) Số gạo trong kho là: 5 x 100 : 10 = 50 (tấn gạo)

b) 25% số gạo trong kho: 5 x 100 : 25 = 20 (tấn gạo)

Cách nhẩm 2:

10% =1/10 ; 25% = 1/ 4

a) Số gạo trong kho là: 5 x 10 = 50 (tấn)

b) Số gạo trong kho là: 5 x 4 = 20 (tấn)

Đáp số: a) 50 tấn;

b) 20 tấn gạo

>> Tham khảo thêm: Giải bài tập trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm - Luyện tập (tiếp)

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 79)

Giải Toán lớp 5 tập 1 Bài 1 trang 79 SGK Toán 5

a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42.

b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm?

Phương pháp giải

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B ta làm như sau:

- Tìm thương của A và B.

- Nhân thương đó với 00 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được

Đáp án

a) Tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42 là

37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

b) So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

Đáp số: a) 88,09%

b) 10,5%

Giải Toán lớp 5 tập 1 Bài 2 trang 79 SGK Toán 5

a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó lãi 15%. Tính số tiền lãi.

Phương pháp giải

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Đáp án

a) 30% của 97 là:

97 × 30% : 100 = 29,1

b) Số tiền lãi là: 6 000 000 × 15 : 100 = 900 000 (đồng)

Đáp số:

a) 29,1

b) 900 000 đồng

Giải Toán lớp 5 tập 1 Bài 3 trang 79 SGK Toán 5

a) Tìm một số, biết 30% của số đó là 72

b) Một cửa hàng bán được 420 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải

Muốn tìm một số biết A% của nó là B, ta có thể lấy B chia cho A rồi nhân với 100 hoặc lấy B nhân với 100 rồi chia cho A.

Đáp án

a) Số đó là: 72 × 100 : 30 = 240

b) Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:

420 × 100 : 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấn

Đáp số:a) 240

b) 4 tấn gạo

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 79, 80 SGK Toán lớp 5: Luyện tập chung bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, tỉ số phần trăm, cách tính tỉ số phần trăm, giải toán tỉ số phần trăm, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5. Tham khảo và luyện tập bài tập SBT Toán 5: Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 80: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm để biết thêm các cách giải bài tập toán tỉ số phần trăm. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo cách giải các dạng toán về tỉ số phần trămbài tập luyện tập về tỉ số phần trăm hay đề thi học kì 1 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới, các em học sinh tham khảo chi tiết bộ đề thi mới nhất sau đây:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 mới nhất

Đánh giá bài viết
409 86.510
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm