Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức

Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3: Tính giá trị biểu thức với lời giải chi tiết giúp các em học sinh biết được cách tính nhẩm giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia. Đồng thời, lời giải bài tập Toán 3 này còn giúp các em biết áp dụng tính giá trị của biểu thức để điền dấu <, >, =.

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 3 bài 76: Tính giá trị biểu thức

Hướng dẫn giải bài Tính giá trị của biểu thức (bài 1, 2, 3, 4 trang 79/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK trang 79)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 205 + 60 + 30 b) 462 – 40 + 70

268 – 68 + 17 287 – 7 – 80

Hướng dẫn giải

a) 205 + 60 + 30 = 265 + 30

= 295

268 – 68 + 17 = 200 + 17

= 217

b) 462 – 40 + 70 = 422 + 70

= 492

287 – 7 – 80 = 280 – 80

= 200

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK trang 79)

Tính giá trị của biểu thức

a) 15 × 3 × 2 b) 8 × 5 : 2

48 : 2 : 6 81 : 9 × 7

Hướng dẫn giải

a) 15 × 3 × 2 = 45 × 2 = 90

48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4

b) 8 × 5 : 2 = 40 : 2 = 20

81 : 9 × 7 = 9 × 7 = 63

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK trang 79)

Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm sau đây

55 × 5 : 3 .... 32

47 ..... 84 -34 - 3

20 + 5 ..... 40 : 2 + 6

Hướng dẫn giải

55 × 5 : 3 > 32

47 = 84 -34 - 3

20 + 5 < 40 : 2 + 6

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK trang 79)

Mỗi gói mì nặng 80g, mỗi hộp sữa nặng 455g. Hỏi 2 gói mì và 1 hộp sữa nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải

2 gói mì và 1 hộp sữa nặng số gam là:

80 + 80 + 455 = 615 gam

Đáp số: 615 gam

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp)

Đánh giá bài viết
44 12.197
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm