Giải bài tập trang 8 SGK Toán 2: Luyện tập Đề - xi - mét

Giải bài tập trang 8 SGK Toán 2: Luyện tập Đề - xi -mét

Giải bài tập trang 8 SGK Toán 2: Luyện tập Đề - xi - mét với đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, tự luyện các dạng bài tập đơn vị đo đề - xi - mét, mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 8)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

a) 10cm = … dm; 1dm = … cm

b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm

c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.

Hướng dẫn giải

a) 10cm = 1dm; 1dm = 10cm

b) Vạch 10 chỉ 10cm hay 1dm

c) Học sinh tự vẽ đoạn thẳng 1dm (vẽ từ vạch 0 đến vạch 10)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.

b) 2dm = … cm

Hướng dẫn giải

a) Vạch 20 trên thước chỉ 2dm

b) 2dm = 20cm

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) 1dm = … cm         3dm = … cm         8dm = … cm

2dm = … cm           5dm = … cm         9dm = … cm

b) 30cm = … dm        60cm = … dm        70cm = … dm

Hướng dẫn giải

a) 1dm = 10cm        3dm = 30cm         8dm = 80cm

2dm = 20cm          5dm = 50cm        9dm = 90cm

b) 30cm = 3dm        60cm = 6dm        70cm = 7dm

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

 Giải bài tập trang 8 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Độ dài các bút chì là 16cm

– Độ dài gang tay của mẹ là 2dm

– Độ dài bước chân của Khoa là 30cm

– Bé Phương cao 12dm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 9 SGK Toán 2: Số bị trừ - số trừ - hiệu

Đánh giá bài viết
14 3.659
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm