Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp)

Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3: Tinh giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp) được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại cách tính nhẩm giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc phép tính nhân, chia, áp dụng cách tính cho từng bài tập Toán lớp 3.

1. Giải bài tập trang 80 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức (tiếp) (bài 1, 2, 3, 4 trang 80/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 253 +10 × 4

41 × 5 – 100

93 – 48 : 8

b) 500 + 6 × 7

30 × 8 + 50

69 + 20 × 4

Hướng dẫn giải

a) 253 + 10 × 4 = 263 × 4 = 1052

41 × 5 – 100 = 205 – 100 = 105

93 – 48 : 8 = 45 : 8 = 5

b) 500 + 6 × 7 = 506 × 7 = 3542

30 × 8 + 50 = 240 + 50 = 290

69 + 20 × 4 = 89 × 4 = 356

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Ghi đúng, ghi sai vào chỗ trống sau đây

a) 37 - 5 × 5 = 12 b) 13 × 3 - 2 = 13

180 : 6 + 30 = 60 180 + 30 : 6 = 35

30 + 60 × 2 = 150 10 + 60 × 2 = 180

282 - 100 : 2 = 91 282 - 100 : 2 = 232

Hướng dẫn giải

a) 37 - 5 × 5 = 12 Đ b) 13 × 3 - 2 = 13 S

180 : 6 + 30 = 60 Đ 180 + 30 : 6 = 35 S

30 + 60 × 2 = 150 Đ 10 + 60 × 2 = 180 S

282 - 100 : 2 = 91 S 282 - 100 : 2 = 232 Đ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của mẹ và của chị đều xếp vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Hướng dẫn giải

Tổng số táo mẹ và chị hái được là:

60 + 35 = 95 (quả)

Mỗi hộp có số quả táo là:

95 : 5 = 19 (quả)

2. Giải bài tập trang 81 SGK Toán 3: Luyện tập Tính giá trị của biểu thức (tiếp) (bài 1, 2, 3, 4 trang 81/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

125 – 85 + 80 68 + 32 – 10

21 × 2 × 4 147 : 7 × 6

Hướng dẫn giải

125 – 85 + 80 = 40 + 80 = 120

68 + 32 – 10 = 100 – 10 = 90

21 × 2 × 4 = 42 × 4 = 168

147 : 7 × 6 = 21 × 6 = '126

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

375 – 10 × 3 306 + 93 : 3

64 : 8 + 30 5 × 11 – 20

Hướng dẫn giải

375 – 10 × 3 = 365 × 3 = 1095

306 + 93 : 3 = 399 : 3 = 133

64 : 8 + 30 = 8 + 30 = 38

5 × 11 – 20 = 55 – 20 = 35

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

81 : 9 + 10 11 × 8 – 60

20 × 9 : 2 12 + 7 × 9

Hướng dẫn giải

81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 19

11 × 8 – 60 = 88 – 60 = 28

20 × 9 : 2 = 180 : 2 = 90

12 + 7 × 9 = 19 × 9 = 171

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mỗi số trong hình tròn là giá trị của biểu thức nào?

Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

80 : 2 × 3 = 120

70 + 60 : 3 = 90

81 – 20 + 7 = 68

50 + 20 × 4 = 280

11 × 3 + 6 = 39

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp theo)

Ngoài hướng dẫn giải bài tập Toán 3, chúng tôi còn cung cấp các bài tập Toán nâng cao, các thầy cô và các phụ huynh có thể tham khảo, lựa chọn các bài tập phù hợp cho con em mình, nhằm giúp các em có những tài liệu hay nhất và bổ ích nhất để làm.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 năm học 2019 - 2020 được tải nhiều nhất:

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
42 13.490
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm