Giải bài tập trang 81 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số

Lời giải hay bài tập SGK Toán lớp 4

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số, cách thực hiện phép chia này thành thạo, cẩn thận, chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải bài tập Toán 4 này.

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 4: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp)

Hướng dẫn giải bài Chia cho số có hai chữ số (bài 1, 2, 3 trang 81/SGK Toán 4)

Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số

672 : 21 = ?

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 4

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

67 chia 21 được 3, viết 3;

3 nhân 1 bằng 3, viết 3;

3 nhân 2 bằng 6, viết 6;

67 trừ 63 bằng 4, viết 4.

Hạ 2 được 42; 42 chia 21 được 2 viết 2;

2 nhân 1 bằng 2, viết 2;

2 nhân 2 bằng 4, viết 4;

42 trừ 42 bằng 0, viết 0.

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 81/SGK Toán 4)

a) 288 : 24 b) 469 : 67

740 : 45 397 : 56

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 81/SGK Toán 4)

Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Đáp án:

Số bộ bàn ghế được xếp vào mỗi phòng là:

240 : 15 = 16 (bộ)

Đáp số: 16 bộ bàn ghế

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 81 SGK Toán 4)

Tìm x:

a) x × 34 = 714

b) 846 : x = 18

Đáp án:

a. Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: "Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết". Ta có:

x × 34 = 714

x = 714 : 34

x = 21

b) Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: "Muốn tìm số chia chưa biết, ta lấy số bị chia chia cho thương".

Ta có:

846 : x = 18

x = 846 : 18

x = 47

Đánh giá bài viết
292 59.788
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm