Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp)

Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp) được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Lời giải Toán lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại kiến thức các dạng bài tập chia cho số có hai chữ số trong phạm vi Toán lớp 4 chương 2. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK.

Hướng dẫn giải bài Chia cho số có hai chữ số (Tiếp theo) (bài 1, 2, 3 trang 82/SGK Toán 4)

Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số

8192 : 64 = ?

Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 4

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

81 chia 64 được 1, viết 1;

1 nhân 4 bằng 4, viết 4;

1 nhân 6 bằng 6, viết 6;

81 trừ 64 bằng 17, viết 17.

Hạ 9 được 179; 179 chia 64 được 2 viết 2;

2 nhân 4 bằng 8, viết 8;

2 nhân 6 bằng 12, viết 12;

179 trừ 128 bằng 51, viết 51.

Hạ 2, được 512; 512 chia 64 được 8, viết 8;

8 nhân 4 bằng 32, viết 2 nhớ 3

8 nhân 6 bằng 48, thêm 3 bằng 51, viết 51;

512 trừ 512 bằng 0, viết 0.

Vậy 8192 : 64 = 128

Giải toán lớp 4 trang 82 bài 1

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 82/SGK Toán 4)

a) 4674 :82 b) 5781 : 47

2488 : 35 9146 : 72

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 4

Giải toán lớp 4 trang 82 bài 2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 82/SGK Toán 4)

Người ta gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa bao nhiêu bút chì?

Đáp án:

Thực hiện phép chia ta có:

3500 : 12 = 291 (dư 8)

Vậy đóng gói được nhiều nhất 291 tá bút chì và còn thừa 8 cái bút chì

Đáp số: 291 tá bút chì còn thừa 8 bút chì

Giải toán lớp 4 trang 82 bài 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 82 SGK Toán 4) Tìm x:

a) 75 × x = 1800

b) 1855 : x = 35

Đáp án:

a. Ta có:

75 × x = 1800

x = 1800 : 75

x = 24

b) Ta có:

1855 : x = 35

x = 1855 : 35

x = 53

Hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3 trang 83/SGK Toán 4)

Giải toán lớp 4 trang 83 bài 1

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 83/SGK Toán 4)

a) 855 : 45 b) 9009 : 93

579 : 36 9276 : 39

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 4

Giải toán lớp 4 trang 83 bài 2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 83/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức

a) 4237 × 18 – 34578 b) 46857 + 3444 : 28

8064 : 64 × 37 601759 – 1988 : 14

Đáp án:

a) 4237 × 18 – 34578 = 76266 – 34578

= 41688

8064 : 64 × 37 = 126 x 37

= 4662

b) 46857 + 3444 : 28 = 46857 + 123

= 46980

601759 – 1988 : 14 = 601759 – 142

= 601617

Giải toán lớp 4 trang 83 bài 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 83 SGK Toán 4)

Mỗi bánh xe đạp cần có 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Đáp án:

Mỗi chiếc xe đạp cần số nan hoa là:

36 × 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện phép chia ta có:

5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp và còn thừa 4 nan hoa.

Đáp số: 73 chiếc xe đạp, thừa 4 nan hoa.

Mời các em học sinh, phụ huynh cùng thầy cô tham khảo bài tiếp theo trong chương trình học cũng như xem lại cách giải và theo dõi chương trình học của các bé tại mục Vở bài tập Toán 4 của VnDoc hay tham khảo những đề thi học kì 1 lớp 4 các môn, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới diễn ra được suôn sẻ và đạt kết quả tốt nhất.

Đánh giá bài viết
284 104.020
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm