Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Giải bài tập SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) là tài liệu để học tốt toán lớp 2 chọn lọc. Lời giải hay toán 2 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại các dạng bài tập tính nhẩm phép cộng, phép trừ, điền số thích hợp vào chỗ trống và các dạng bài toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ tiếp theo tiếp (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 83)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

12 – 6 = 6 + 6 = 17 – 9 = 5 + 7 =

9 + 9 = 13 – 5 = 8 + 8 = 13 – 8 =

14 – 7 = 8 + 7 = 11 – 8 = 2 + 9 =

17 – 8 = 16 – 8 = 4 + 7 = 12 – 6 =

Hướng dẫn giải

12 – 6 = 6 6 + 6 = 12 17 – 9 = 8 5 + 7 = 12

9 + 9 = 18 13 – 5 = 8 8 + 8 = 16 13 – 8 = 5

14 – 7 = 7 8 + 7 = 15 11 – 8 = 3 2 + 9 = 11

17 – 8 = 9 16 – 8 = 8 4 + 7 = 11 12 – 6 = 6

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27; 56 + 44; 82 – 48

b) 90 – 32; 71 – 25; 100 – 7.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 2

17 – 9 = 15 – 6 =

c) 16 – 9 = d) 14 – 8 =

16 – 6 – 3 = 14 – 4 – 4 =

Hướng dẫn giải bài tập toán 2

Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 2

17 – 9 = 8 15 – 6 = 5

c) 16 – 9 = 7 d) 14 – 8 = 6

16 – 6 – 3 = 7 14 – 4 – 4 = 6

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

Hướng dẫn giải

Số lít nước thùng bé đựng được là:

60 – 22 – 38 (l)

Đáp số: 38 l nước

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Hướng dẫn giải

Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ tiếp theo tiếp (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 84)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 5 + 9 = 8 + 6 = 3 + 9 = 2 + 9 =

9 + 5 = 6 + 8 = 3 + 8 = 4 + 8 =

b) 14 – 7 = 12 – 6 = 14 – 5 = 15 – 9 =

16 – 8 = 18 – 9 = 17 – 8 = 13 – 7 =

Hướng dẫn giải

a) 5 + 9 = 14 8 + 6 = 14 3 + 9 = 12 2 + 9 = 11

9 + 5 = 14 6 + 8 = 14 3 + 8 = 11 4 + 8 = 12

b) 14 – 7 = 7 12 – 6 = 6 14 – 5 = 9 15 – 9 = 6

16 – 8 = 8 18 – 9 = 9 17 – 8 = 9 13 – 7 = 6

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 36; 100 – 75; 48 + 48

b) 100 – 2; 45 + 45; 83 + 17.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

TÌm x:

a) x + 16 = 20; b) x – 28 = 14; c) 35 – x = 15.

Hướng dẫn giải

a) x + 16 = 20; b) x – 28 = 14; c) 35 – x = 15.

x = 20 – 16 x = 14 + 28 x = 35 – 15

x = 4 x = 42 x = 20

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Anh cân nặng 50 kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

Cân nặng của em là:

50 – 16 = 34 (kg)

Đáp số: 34 kg

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 2

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải

Khoanh vào chữ D.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Đánh giá bài viết
10 5.319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm