Giải bài tập trang 83 SGK Toán 3: Luyện tập chung tính giá trị của biểu thức

Giải bài tập trang 83 SGK Toán 3: Luyện tập chung tính giá trị của biểu thức

Giải bài tập trang 83 SGK Toán 3: Luyện tập chung tính giá trị của biểu thức là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 3, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập trang 83 SGK Toán 3: Luyện tập chung tính giá trị của biểu thức (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 324 – 20 + 61

188 + 12 – 50

b) 21 × 3 : 9

40 : 2 × 6

Hướng dẫn giải

a) 324 – 20 + 61 = 304 + 61 = 365

188 + 12 – 50 = 200 – 50 = 150

b) 21 × 3 : 9 = 63 : 9 = 7

40 : 2 × 6 = 20 × 6 = 120

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 15 + 7 × 8

201 + 39 : 3

b) 90 + 28 : 2

564 – 10 × 4

Hướng dẫn giải

a) 15 + 7 × 8 = 15 + 56 = 71

201 + 39 : 3 = 201 + 13 = 214

b) 90 + 28 : 2 = 90 + 14 = 104

564 – 10 × 4 = 564 – 40 = 524.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 123 × (42 – 40)

(100 +11) × 9

b) 72 : (2 × 4)

64 : (8 : 4)

Hướng dẫn giải

a) 123 × (42 – 40) = 123 × 2 = 246

(100 +11) × 9 = 111 × 9 = 999

b) 72 : (2 × 4) = 72 : 8 = 9

64 : (8 : 4) = 64 : 2 = 32

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Giải bài tập trang 83 SGK Toán 3

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Người ta xếp 800 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 4 cái. Sau đó xếp các hộp vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

Hướng dẫn giải

C1:

Số hộp bánh là:

800 : 4 = 200 (hộp)

Số thùng bánh là:

200 : 5 = 40 (thùng)

C2:

Số bánh trong mỗi thùng là:

4 × 5 = 20 (bánh)

Số thùng bánh là:

800 : 20 = 40 (thùng)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 84, 85 SGK Toán 3: Hình chữ nhật

Đánh giá bài viết
59 9.993
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm