Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

267 107.029

 Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp theo) là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Lời giải hay môn Toán lớp 4 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp)

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 4: Thương có chữ số 0

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Chia cho số có hai chữ số (Tiếp theo) (bài 1, 2 trang 84/SGK Toán 4)

Lý thuyết Chia cho số có hai chữ số

10105 : 43 = ?

Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

101 chia 43 được 2, viết 2;

2 nhân 3 bằng 6, 11 trừ 6 bằng 5, viết 5 nhớ;

2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9; 10 trừ 9 bằng;

Hạ 0 được 150; 150 chia 43 được 3 viết 3;

3 nhân 3 bằng 9, 10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 1;

3 nhân 4 bằng 12, thêm 1 bằng 13; 15 trừ 13 bằng 2, viết 2; hạ 2

Hạ 5, được 215; 215 chia 43 được 5, viết 5;

5 nhân 3 bằng 15; 15 trừ 15 bằng 0, viết 0 nhớ 1;

5 nhân 4 bằng 20, thêm 1 bằng 21; 21 trừ 21 bằng 0, viết 0.

Vậy 10105 : 43 = 235

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 84/SGK Toán 4)

a) 23576 : 56               b) 18510 : 15

31628 : 48                   42546 : 37

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4

Tương tự các em thực hiện với các phép tính b ta có kết quả sau:

18510 : 15 = 1234

42546 : 37 = 1149 (dư 33)

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 84/SGK Toán 4)

Một vận động viên đua xe đạp trong một giờ 15 phút đi được 38 km 400 m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

Đáp án:

Ta có: 1 giờ 15 phút = 75 phút

38km 400m = 38400m

Trung bình mỗi phút người đó đi được:

38400 : 75 = 512 (m)

Đáp số: 512m

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập (bài 1, 2, 3, 4 trang 84/SGK Toán 4)

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 84/SGK Toán 4)

a) 4725 : 15                b) 35136 : 18

4674 : 82                  18408 : 52

4935 : 44                 17826 : 48

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 84/SGK Toán 4)

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1 (m2) nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Đáp án:

Tóm tắt: 25 viên gạch 1 (m2)

1050 viên gạch = ... (m2)?

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42 (m2)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 84/SGK Toán 4)

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sảm phẩm. Hỏi trong cả ba tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Đáp án:

Số sản phẩm đội sản xuất làm được là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong 3 tháng, trung bình mỗi người làm được:

3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 84/SGK Toán 4) Sai ở đâu?

Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4

Đáp án:

 Giải bài tập trang 84 SGK Toán 4

Mời các thầy cô và các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo các đề thi Toán học kỳ 1 hay và chất lượng lớp 4 được tổng hợp từ nhiều trường trên toàn quốc có đáp án đầy đủ rõ ràng, kèm theo ma trận để khoanh vùng được kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 lớp 4 của các bé đạt kết quả tốt nhất. 

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đánh giá bài viết
267 107.029
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm