Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2: Ôn tập về hình học là tài liệu để học tốt Toán lớp 2 chọn lọc. Lời giải hay Toán lớp 2 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại nhận dạng, nêu tên gọi các hình đã học, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, xác định ba điểm thẳng hàng. Đồng thời, tiếp tục củng cố về xác định vị trí các điểm trên ô vuông trong vở học sinh để vẽ hình.

Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài ôn tập về hình học (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 85)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Mỗi hình dưới đây là hình gì?

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) Hình tam giác b) Hình tứ giác c) Hình tứ giác.

d) Hình vuông c) Hình chữ nhật g) Hình vuông.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

Hướng dẫn giải

a) Dùng thước có vạch chia xăng ti mét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ở vạch 8, sau đó nối hai điểm đó lại.

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2

b) Dùng thước có vạch chia xăng ti mét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ở vạch 10, sau đó nối hai điểm đó lại.

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nêu tên ba điểm thẳng hàng (dùng thước thẳng để kiểm tra)

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 2

Ba điểm A, B, E thẳng hàng.

Ba điểm D, E, C thẳng hàng

Ba điểm D, B, I thằng hàng.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Vẽ hình theo mẫu

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Học sinh tự vẽ hình theo mẫu

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2: Ôn tập về đo lường

Đánh giá bài viết
4 4.647
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm