Giải bài tập trang 85 SGK Toán 4: Thương có chữ số 0

170 65.123

Giải bài tập Toán 4: Thương có chữ số 0

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 4: Thương có chữ số 0 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em nắm chắc được phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương, vận dụng làm các bài tập. Sau đây mời các em tham khảo lời giải bài tập Toán 4 này.

Giải bài tập trang 82, 83 SGK Toán 4: Chia cho số có hai chữ số - Luyện tập (tiếp)

Hướng dẫn giải bài Thương có chữ số 0 – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, trang 85/SGK Toán 4)

Giải bài tập môn Toán lớp 4 trang 85 BÀI 1. Đặt tính rồi tính

a) 8750 : 35                b) 2996 : 28

23520 : 56                   2420 : 12

11780 : 42                   13870 : 45

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 85/SGK Toán 4)

Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200l nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước?

Đáp án:

1 giờ 12 phút = 72 phút

Trung bình mỗi phút máy đó bơm được:

97200 : 72 = 1350 (l)

Đáp số: 1350l nước

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 85/SGK Toán 4)

Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m.

a) Tính chu vi mảnh đất đó;

b) Tính diện tích mảnh đất đó.

Đáp án:

a) Chu vi mảnh đất là:

307 × 2 = 614 (m)

b) Chiều rộng mảnh đất là:

(307 – 97) : 2 = 105 (m)

Chiều dài mảnh đất:

105 + 97 = 202 (m)

Diện tích mảnh đất là:

202 × 105 = 21210 (m2)

Đáp số: a) Chu vi: 614m

      b) Diện tích: 21210 (m2)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải bài tập trang 85 SGK Toán 4: Thương có chữ số 0 

Video Toán 4: Thương có chữ số 0

Đánh giá bài viết
170 65.123
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm