Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập

274 86.379

Lời Giải hay bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay cho bài tập SGK để giúp các em học sinh học tốt, hiểu được cách thực hiện phép chia cho số có ba chữ số, cách tính giá trị của biểu thức. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 4: Thương có chữ số 0

Lý thuyết Chia cho số có ba chữ số

Hướng dẫn giải bài Chia cho số có ba chữ chữ số (bài 1, 2, 3 trang 86/SGK Toán 4)

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 86/SGK Toán 4)

a) 2120 : 424                  b) 6420 : 321

1935 : 354                     4957 : 165

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

a, Đáp án lần lượt là:

2120 : 424 = 5

1935 : 354 = 5 dư 165

b,

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 86/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 × 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

Đáp án:

Các em có thể tính như sau:

a) 1995 × 253 + 8910 : 495 = ?

= 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4 = ?

8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 × 4) = 8700 : 100 = 87

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 86/SGK Toán 4)

Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

Đáp án:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là:

7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là:

7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là:

27 – 24 = 3 (ngày)

Đáp số: 3 ngày

>> Các bạn tham khảo và luyện tập chi tiết: Giải vở bài tập Toán 4 bài 78: Chia cho số có ba chữ số

Hướng dẫn giải bài Luyện Tập (bài 1, 2, 3 trang 86/SGK Toán 4)

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 86/SGK Toán 4)

a) 708 : 354             b) 704 : 234

7552 : 236                8770 : 366

9060 : 453                6260 : 156

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

a,

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4

b, Các em tự đặt tính và đáp án lần lượt là

704 : 234 = 3 dư 2

8770 : 366 = 23 dư 352

6260 : 156 = 40 dư 20

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 86/SGK Toán 4)

Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

Đáp án:

24 hộp kẹo chứa số gói kẹo là:

24 × 120 = 2880 (gói)

160 gói cần số hộp kẹo là:

2880 : 160 = 18 (gói)

Đáp số: 18 gói kẹo

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 86/SGK Toán 4)

Tính bằng hai cách:

a) 2205 : (35 × 7)                    b) 3332 : (4 × 49)

Đáp án:

a) 2205 : (35 × 7) = ?

Cách 1: 2205 : (35 × 7) = 2205 : 245 = 9

Cách 2: 2205 : (35 × 7) = 2205 : 35 : 7 = 63 : 7 = 9

b) 3332 : (4 × 49) = ?

Cách 1: 3332 : (4 × 49) = 3332 : 196 = 17

Cách 2: 3332 : (4 × 49) = 3332 : 4 : 49 =833 : 49 = 17

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia hết

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia có dư

Đánh giá bài viết
274 86.379
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm