Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

166 76.812

Giải bài tập Toán 4 bài Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập (tiếp theo) với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách thực hiện phép chia cho số có ba chữ số, cách tính giá trị của biểu thức, giải bài toán về số trung bình cộng. Để học tốt Toán 4 mà không cần sách giải, mời các em cùng tham khảo lời giải dưới đây.

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo) (bài 1, 2, 3, trang 88/SGK Toán 4)

Lý thuyết Chia cho số có ba chữ số

41535 : 195 = ?

Giải bài tập trang 88, 89 SGK toán 4

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

 • 1415 chia 195 được 2, viết 2;
  • 2 nhân 5 bằng 10; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;
  • 2 nhân 9 bằng 18; thêm 1 bằng 19, 21 trừ 19 bằng 2, viết 2 nhớ 2;
  • 2 nhân 1 bằng 2; thêm 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.
 • Hạ 3, được 253; 253 chia 195 được 1, viết 1;
  • 1 nhân 5 bằng 5; 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1;
  • 1 nhân 9 bằng 9; thêm 1 bằng 10, 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;
  • 1 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0
 • Hạ 5, được 585; 585 chia 195 được 3, viết 3;
  • 3 nhân 5 bằng 15; 15 trừ 15 bằng 0, viết 0 nhớ 1;
  • 3 nhân 9 bằng 27. thêm 1 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0, viết 0 nhớ 2;
  • 3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0

Vậy 41535 : 15 = 213

Giải bài tập Toán 4 trang 88 BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 88/SGK Toán 4)

a) 62321 : 307               b) 81350 : 187

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 88, 89 SGK toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 88/SGK Toán 4)

Tìm x:

a) x × 405 = 86265                b) 8658 : x = 293

Đáp án:

a) x × 405 = 86265

x = 86265 : 405

x = 213

b) 89658 : x = 293

x = 89658 :293

x = 306

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 88/SGK Toán 4)

Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?

Đáp án:

Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được:

49410 : 305 = 162 (sản phẩm)

Đáp án: 162 sản phẩm

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3 trang 89/SGK Toán 4)

BÀI 1. Đặt tính rồi tính (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 89/SGK Toán 4)

a) 54322 : 346              b) 106141 : 413

25275 : 108                 123220 : 404

86679 : 214                 172869 : 258

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

Giải bài tập trang 88, 89 SGK toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 89/SGK Toán 4)

Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối?

Đáp án:

18kg = 18000g

Số gam muối trong mỗi gói là:

18000 : 240 = 75(g)

Đáp số: 75g muối

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 89/SGK Toán 4)

Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 (m2), chiều dài 105m.

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá;

b) Tính chu vi của sân bóng đá.

Đáp án:

a) Chiều rộng của sân bóng là:

7140 : 105 = 68 (m)

b) Chu vi sân bóng đá là:

(105 + 68) × 2 = 346 (m)

Đáp số: a) Chiều rộng: 68m

       b) Chu vi: 346 m

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4: Luyện tập chung Chương 2

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia hết

Video Toán lớp 4: Chia cho số có 3 chữ số - Phép chia có dư

Để học tốt Toán 4, mời các bạn tham khảo các chuyên mục sau:

Đánh giá bài viết
166 76.812
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm