Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5: Diện tích hình tam giác - Luyện tập

171 55.154

Giải bài tập Toán 5 SGK trang 88, 89

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5: Diện tích hình tam giác - Luyện tập với hướng dẫn giải và đáp án chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh nắm được quy tắc tính diện tích hình tam giác, vận dụng quy tắc tính diện tích hình tam giác để giải toán. Sau đây, để học tốt Toán 5, mời các em cùng tham khảo lời giải. 

Giải bài tập trang 85, 86 SGK Toán 5: Hình tam giác

Hướng dẫn giải bài Diện tích hình tam giác (bài 1, 2 trang 88/SGK Toán 5)

Câu 1: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm

b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm

Câu 2: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm

b) Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính diện tích hình tam giác

 Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5

Câu 2: Tính diện tích hình tam giác

a) Đổi 5m = 50dm

Diện tích hình tam giác là:

\frac{50\times 24}{2} = 600 (dm^{2} )

Đáp số: 600 dm2

b) Diện tích hình tam giác là:

\frac{42,5\times 5,2}{2} = 110,5 (m^{2} )

Đáp số: 110,5 m2

>> Tham khảo: Bài tập về hình tam giác lớp 5 

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Diện tích hình tam giác (bài 1, 2, 3, 4 trang 88, 89/SGK Toán 5)

Câu 1: Tính diện tích hình tam giác với độ dài đáy là a và chiều cao là h

a) a = 30,5 dm và h = 12 dm

b) a = 16 dm và h = 5,3 m

Câu 2: Hãy chỉ ra đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác vuông dưới đây

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5

Câu 3:

a) Tính diện tích hình tam giác vuông ABC

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5

b) Diện tích hình tam giác vuông DEG

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5

Câu 4:

a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME. Tính

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5

Tổng diện tích tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP

Diện tích hình tam giác EQP

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính diện tích hình tam giác với độ dài đáy là a và chiều cao là h

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5

Câu 2:

Hình 1: Đáy AC, đường cao BA

Hình 2: Đáy DE, DG, đường cao DG, DE

Câu 3:

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5

Câu 4:

a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5

Chiều dài hình chữ nhật: 4cm

Chiều rộng hình chữ nhật: 3cm

Diện tích hình tam giác ABC

4 × 3 : 2 = 6cm2

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ

Chiều dài: 4cm

Chiều rộng: 3cm

Độ dài cạnh ME: 1cm

Tính:

Tổng diện tích tam giác MQE: 1 × 3 : 2 = 1,5 (cm2)

Diện tích hình tam giác NEP: 3 × 3 : 2 = 4,5 (cm2)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Công thức tính diện tích, chu vi hình tam giác hay đề thi học kì 1 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
171 55.154
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm