Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo) với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán SGK lớp 2 chương 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung tiếp (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 89, 90)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

14 – 8 + 9 = 15 – 6 + 3 = 9 + 9 – 15 =

5 + 7 – 6 = 8 + 8 – 9 = 13 – 5 + 6 =

16 – 9 + 8 = 11 – 7 + 8 = 6 + 6 – 9 =

Hướng dẫn giải

14 – 8 + 9 = 15 15 – 6 + 3 = 12 9 + 9 – 15 = 3

5 + 7 – 6 = 6 8 + 8 – 9 = 7 13 – 5 + 6 = 14

16 – 9 + 8 = 15 11 – 7 + 8 = 12 6 + 6 – 9 = 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a. Cột thứ nhất: 32 + 8 = 40, điền 40

Cột thứ hai: 62 – 12 = 50, điền 50

Cột thứ ba: 25 + 25 = 50, điền 50

Cột thứ tư: 85 – 35 = 50, điền 50

b. Cột thứ nhất: 44 – 18 = 26, điền 26

Cột thứ hai: 27 + 36 = 63, điền 63

Cột thứ ba: 64 – 34 = 30, điền 30

Cột thứ tư: 90 – 38 = 52, điền 52.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số lít dầu đựng trong can to là:

14 + 8 = 22 (l)

Đáp số: 22 l dầu

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung tiếp theo (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 90)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 27; 54 + 29; 67 + 5

b) 61 – 28; 70 – 32; 83 – 8

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

12 + 8 + 6 = 25 + 15 – 30 =

36 + 19 – 19 = 51 – 19 + 18 =

Hướng dẫn giải

12 + 8 + 6 = 26 25 + 15 – 30 = 10

36 + 19 – 19 = 36 51 – 19 + 18 = 50

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải

Năm nay tuổi bố là:

70 – 32 = 38 (tuổi)

Đáp số: 38 tuổi

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 75 + 18 = 18 + ... b) 37 + 26 = ... + 37

c) 44 + ... = 36 + 44; d) ... + 9 = 9 + 65

Hướng dẫn giải

a) 75 + 18 = 18 + 75 b) 37 + 26 = 26 + 37

c) 44 + 36 = 36 + 44; d) 65 + 9 = 9 + 65

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 91 SGK Toán 2: Tổng của nhiều số

Đánh giá bài viết
3 2.445
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm