Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 5: Luyện tập chung

232 58.794

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 5: Luyện tập chung với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 5. Lời giải hay bài tập Toán 5 tương ứng với từng bài tập SGK giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 5: Diện tích hình tam giác - Luyện tập

Giải bài tập Toán 5 trang 89, 90 Phần 1

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 5

Câu 2: Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép trong bể là:

A. 5%            B. 20%       C. 80%         D. 100%

Câu 3: 2800 g bằng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 280kg         B.28kg         C. 2,8kg        D. 0,28kg

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Chọn đáp án B

Câu 2:

Chọn đáp án C. 80%

Câu 3:

Chọn đáp án C. 2,8 kg

Giải bài tập SGK Toán 5 Phần 2:

Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 39,72 + 46,18                    b) 95,64 – 27,35

c) 31,05 × 2,6                      d) 77,5 : 2,5

Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 5dm = ... m

b) 8m2 5dm2 = m2

Câu 3: Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2. Tính diện tích hình tam giác MDC

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 5

Câu 4: Tìm 2 giá trị của x, sao cho:

3,9 < x < 4,1

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a) 85,9

b) 68,29

c) 80,73

d) 31

Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 5dm = 8,5m

b) 8m2 5dm2 = 8,05m2

Câu 3:

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là: 15 + 25 = 40 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 2400 : 40 = 60 (cm)

Diện tích tam giác MDC là: 60 x 25 : 2 = 750 (cm2).

Đáp số: 750 cm2.

Câu 4: Tìm 2 giá trị của x, sao cho:

3,9 < x < 4,1

x = 4 và x = 4,01

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5: Hình thang

Bài tương tự: Giải vở bài tập Toán 5 bài 88: Luyện tập chung

Các chuyên mục sẽ giúp bạn học tốt môn Toán lớp 5:

Đánh giá bài viết
232 58.794
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm