Giải bài tập trang 9 SGK Toán 2: Số bị trừ - số trừ - hiệu

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 2: Số bị trừ - số trừ - hiệu

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 2: Số bị trừ - số trừ - hiệu có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập cách tìm số bị trừ, số trừ, hiệu. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Số bị trừ - số trừ - hiệu– SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 9)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số bị trừ

19

90

87

59

72

34

Số trừ

6

30

25

50

0

34

Hiệu

13

         

Hướng dẫn giải

Số bị trừ

19

90

87

59

72

34

Số trừ

6

30

25

50

0

34

Hiệu

13

60

62

9

72

0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12

c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33

d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22.

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 9 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét?

Hướng dẫn giải

Đoạn dây còn lại dài

8 – 3 = 5 dm

Đáp số 5dm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 10 SGK Toán 2: Luyện tập Số bị trừ - số trừ - hiệu 

Đánh giá bài viết
2 2.493
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm