Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân giúp các em học sinh ôn tập các bảng nhân đã học, cách nhân nhẩm với số tròn trăm, cách tính giá trị biểu thức, tính chu vi hình tam giác và giải toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 3.

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân

Bài 1 trang 9 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

a)

3 × 4 =

2 × 6 =

4 × 3 =

5 × 6 =

3 × 7 =

2 × 8 =

4 × 7 =

5 × 4 =

3 × 5 =

2 × 4 =

4 × 9 =

5 × 7 =

3 × 8 =

2 × 9 =

4 × 4 =

5 × 9 =

b) Tính nhẩm

200 × 2 = 300 × 2 =

200 × 4 = 400 × 2 =

100 × 5 = 500 × 1 =

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1

a)

3 × 4 = 12

2 × 6 = 12

4 × 3 = 12

5 × 6 = 30

3 × 7 = 21

2 × 8 = 16

4 × 7 = 28

5 × 4 = 20

3 × 5 = 15

2 × 4 = 8

4 × 9 = 36

5 × 7 = 35

3 × 8 = 24

2 × 9 = 18

4 × 4 = 16

5 × 9 = 45

b) Tính nhẩm

200 × 2 = 400 300 × 2 = 600

200 × 4 = 800 400 × 2 = 800

100 × 5 = 500 500 × 1 = 500

Bài 2 trang 9 SGK Toán 3

Tính theo mẫu:

Mẫu: 4 × 3 + 10 = 12 + 10 = 22

a) 5 × 5 + 18;

b) 5 × 7 – 26

c) 2× 2 × 9.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2

a) 5 × 5 + 18 = 25 + 18 = 43

b) 5 × 7 – 26 = 35 – 26 = 9

c) 2 × 2 × 9 = 4 × 9 = 36

Bài 3 trang 9 SGK Toán 3

Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

Số ghế trong phòng ăn là:

4 × 8 = 32 (ghế)

Bài 4 trang 9 SGK Toán 3

Tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4

Chu vi tam giác ABC là:

100 + 100 + 100 = 300 (cm)

hoặc 100 × 3 = 300 (cm)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng chia

Đánh giá bài viết
18 3.455
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm