Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5: Hình thang

112 30.382

Giải bài tập SGK Toán 5: Hình thang

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5: Hình thang với hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với một số hình đã học. Lời giải hay cho bài tập Sách Giáo Khoa Toán lớp 5 này còn giúp các em biết kĩ năng nhận dạng hình thang và một số đặc điểm của hình thang.

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 5: Luyện tập chung 

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2 , 3, 4 trang 91, 92 SGK Toán lớp 5 

Câu 1: Trong các hình dưới đây hình nào là hình thang?

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5

Câu 2: Trong 3 hình dưới đây hình nào có:

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5

- Bốn cạnh và 3 góc?

- Hai cặp cạnh đối diện song song?

- Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song?

- Có bốn góc vuông?

Câu 3: Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình dưới đây để được hình thang?

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5

Câu 4: Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh nào vuông góc với 2 đáy.

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI Bài Tập Toán Lớp 5

Câu 1:

Ta thấy hình 1, hình 2, hình 4, hình 5, hình 6 là hình thang.

Câu 2:

Hình 1, hình 2, hình 3 có 4 cạnh và 3 góc

Hình 1, hình 2 có hai cặp cạnh đối diện song song

Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song

Hình 1 có bốn góc vuông

Câu 3: Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình dưới đây để được hình thang

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 5

Câu 4:

Hình thang ABCD có những góc A và góc D là góc vuông

Cạnh AD vuông góc với 2 đáy

Tài liệu liên quan cùng chủ đề Hình thang Toán lớp 5:

Sau khi làm xong bài này, mời các bạn tham khảo bài tiếp theo: Giải bài tập trang 93, 94 SGK Toán 5: Diện tích hình thang. Ngoài giải bài tập SGK, VnDoc.com còn cung cấp các lời giải hay vở bài tập Toán lớp 5. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ cách giải bài tập sách bài tập toán 5 mà chúng tôi cung cấp để học tốt Toán 5: Giải vở bài tập Toán 5 bài 90: Hình thang

Đánh giá bài viết
112 30.382
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm